TáTK 20 Talált tárgy – Baglyos OTDK szemüveg (2017)

2023.07.28.
TáTK 20 Talált tárgy – Baglyos OTDK szemüveg (2017)
"Talált tárgy" rovatunkban az ELTE TáTK múltjáról mesélő tárgyakat mutatunk be a Kar 20. születésnapja alkalmából. A rovat negyedik cikkének címszereplője egy papírból készült baglyos szemüveg – Ilyet kaptak 2017 áprilisában a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának résztvevői az ELTE Társadalomtudományi Karán. 

OTDK az ELTE Társadalomtudományi Karon

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának megrendezése nagy öröm volt az ELTE TáTK számára 2017 tavaszán. Juhász Gábor, akkori dékán úgy fogalmazott megnyitó beszédében, hogy a Kar régi adósságot törleszt az esemény megrendezésével, de a „késés” oka, hogy a többszázéves ELTE-n belül a TáTK mint kar még viszonylag új: „14 éves működés áll mögöttünk, és ezért nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most, 2017-ben eljött az a pillanat, amikor az OTDK megrendezésével ilyen módon is megjelenhetünk az ország tudományos közvéleménye számára”.

Ahogyan arról Orosz Éva, az ELTE TáTK professzora – és egyben a Szekció ügyvezető elnöke – a rendezvény alatt beszámolt, a 2017. április 11. és 13. között tartott konferenciára összesen 32 intézményből érkeztek előadók, és több, mint 220 pályaművet mutattak be 11 különböző tudományterületről (egészségpolitika, esztétika, filmtudomány, filozófia, nemzetközi tanulmányok, vallás- és hittudomány, kulturális- és szociálantropológia, média- és kommunikációtudomány, szociológia, politikatudomány, szociális munka és szociálpolitika).

Szemüvegpróba a megnyitó ünnepségen

Az ünnepélyes megnyitón Szendrő Péter, az OTDT akkori elnöke a különböző szimbólumok jelentőségével kezdte a beszédét, ennek kapcsán mutatta föl a hallgatóságnak az ELTE TáTK földgömböt (vagyis az egész világot) reprezentáló szivacslabdáját, majd az OTDK résztvevők ajándékcsomagjába kerülő baglyos szemüveget is. „A jelképünk is egy szemüveg, ugye ez mindig itt van a zsebemben, és mindig arról beszélünk, hogy vegyétek fel, és lássátok más szemmel a világot! Ez nagyon hatásos emlék, és egyben jelzi azt, hogy a világ milyen sokszínű. Hát ezt érzitek a mindennapokban, és különösen egy ilyen szekcióban, amely végigélte ezt a hatvanakárhány esztendőt” – mondta, miközben maga is felpróbálta a szemüveget. 

Az ELTE akkori rektora, Mezey Barna ezután arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy „a tudományos kutatás megköveteli a véleménynyilvánítást, megköveteli a kételkedést, megköveteli adott esetben a másképp gondolkodást, megköveteli a tekintélyek által kimondottak megkérdőjelezését.” Hozzátette viszont, hogy mindez nem lehet öncélú, és arra kell szoktatni a jövő nemzedékét, hogy értelmesen, vitákon keresztül folytassanak eszmecseréket.

A megnyitón elhangzott még, hogy a Tudomány kapuja program keretében több, mint 100 középiskolás is részt vesz az OTDK Társadalomtudományi Szekcióján, illetve Juhász Gábor üdvözölte a „határok nélküli OTDK” koncepcióját, és külön köszöntötte a határon túlról (4 intézményből) érkezett magyar hallgatókat, oktatókat. 

A megnyitó ünnepség zárásaként a Terne Pralah Együttes zenélt. A zenekar először 2011-ben, a Kulturális Antropológia Tanszék rendezvényén lépett fel az ELTE TáTK-n, és ettől kezdve ápolnak szoros kapcsolatot a Karral. 

Három nap a Lágymányosi Campuson

Az OTDK résztvevői a rendezvény három napja alatt a Lágymányosi Campus Északi épületének minden ikonikus helyszínét bejárták. A megnyitó a Konferencia teremben, az ebéd a Harmónia teremben, a fogadás és a záróünnepség a Gömb Aulában volt. A különböző tagozatok résztvevői napközben a kisebb termekben tartották meg előadásukat.

„Nagyszabású eseményként emlékszem rá, sok teremben zajlott, és látszott, hogy fontos a Karnak. Mi, szakkolisok bementünk egymás előadásaira; ha valaki végzett a saját prezentációjával, ment a többiekére. Nekem is nagyon jól esett látni a felbukkanó ismerősöket, mikor én adtam elő” – emlékszik vissza Kecskés Nóra, az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium és az ELTE TáTK akkori hallgatója, aki "Az autonómia vizsgálata egy komplex színházi nevelési előadás kapcsán" című dolgozatával 3. helyezést ért el a szociológia tagozaton 2017-ben.

„Emlékszem, hogy a szekciónk nagyon érdekes és színes volt, elképesztően változatos témákat vizsgáltunk a legkülönbözőbb módszerekkel. A konferencia hangulata is tetszett, tényleg vérbeli szakmai diskurzusok zajlottak” – idézi fel Ilyés Virág, szintén az ARTSZ és az ELTE TáTK egykori hallgatója, aki "A korábbi munkatársak elhelyezkedési kilátásokra gyakorolt hatása és annak mérése adminisztratív panel adatok segítségével" című dolgozatával a szociológia tagozat 1. helyét szerezte meg, és előadásával továbbjutott az OTDT TDK Prezentációs Díjának versenyére is.

Az OTDK kísérő programjai között volt sajtkóstoló és esti koncert is az A38 hajón. Az első esti fogadáson az ELTE "Eötvös" Művészeti Együttes Egyetemi Koncertzenekara tagjaiból álló vonósnégyes lépett fel, a záróünnepségen pedig Nagy Veronika hárfajátékát is meghallgathatták a verseny résztvevői.

A rendezvény gördülékenységét természetesen rengeteg kari hallgató és munkatárs biztosította. Az ELTE TáTK Dékáni Hivatal kollégáinak ötlete volt az is, hogy a fogadás után megmaradt szendvicseket adják át becsomagolva a Budapest Bike Maffiának, hogy azok két éjjeli menedékhelyre kerülhessenek.

A rengeteg munka elismeréseként a főszervezők közül Gacs Katalin, a TáTK Dékáni Hivatalának akkori munkatársa 2017. november 20-án az Országos Tudományos Diákköri Tanács ülésén 'Kiváló TDK Szervezői díjat' vehetett át mint a XXXIII. OTDK Társadalomtudomány Szekció szervező titkára.

Záróünnepség és eredményhirdetés

2017. április 13-án, az OTDK záróünnepségén vehették át a helyezést elérő és különdíjjal jutalmazott hallgatók az oklevelüket és díjaikat. A szekció 23 tagozatán „22-en értek el első, 27-en második és 19-en harmadik helyezést. Ezen kívül 23-an részesültek különdíjban” – számolt be róla az ELTE Online cikke.

Az ELTE TáTK-s prezentációk közül 16 ért el helyezést: 3 előadás első helyen, 3 második helyen, 8 harmadik helyen végzett, 2 pedig különdíjat nyert. 

A rendezvény a staféta átadásával zárult: Gulyás Péter, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori megbízottja vehette át Kisfaludi András rektorhelyettestől (ELTE) és Juhász Gábor dékántól (ELTE TáTK) a henger alakú tárgyat, amely az OTDK Társadalomtudományi Szekciójának rendezési jogát szimbolizálja. A stafétára az átadás előtt minden rendező intézmény ráforraszt egy emléktáblát, tehát 2017 óta már az ELTE Társadalomtudományi Kar neve is látszik rajta.

Ahogyan arról az ELTE Online cikke beszámolt, az OTDK záróünnepségének végén Szendrő Péter azt emelte ki, hogy ha „a kutatónak van ereje, fantáziája és lehetősége a folytatásra, munkáját befejezni sosem lehet, csak megszakítani.”

A baglyos szemüveg utóélete

Két évvel később, 2019-ben a baglyos szemüveg újra bekerült az OTDK-s ajándékcsomagba, de immár kifordítható, kétoldalas változatban, piros és kék színekben.

Bár a baglyos szemüvegeket nem sokan viselték a versenyzők közül a 2017-es OTDK alatt és után, olykor előkerül belőle egy-egy, emlékbe eltett darab, a rajta szereplő „Lásd más szemmel a világot!” szlogen pedig egészen biztosan megvalósult és megvalósul azóta is a gyakorlatban az ELTE Társadalomtudományi Karán.

(Fotók a cikk alatt található galériában.)

A XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekció Facebook oldala

A 2017-es OTDK Társadalomtudományi Szekciója az ELTE TáTK-n

A 2017-es OTDK Társadalomtudományi Szekciója az ELTE TáTK-n

0

/

0

0

/

0