Alumni arcképcsarnok

Alumni arcképcsarnok

TAKSZ LILLA, HUMÁNÖKOLÓGIA MESTERSZAK

"Mindig úgy éreztem, hogy a legfontosabb, amit a TáTK-n kaptam az a módszer, amivel megpróbáljuk vizsgálni a világot. Ez a humánökológia mesterképzésre fokozottan igaz volt. Nem egy nézőpontot tanít, hanem módszereket, amelyekkel megismerhetjük, hogy a világ végtelenül összetett." Tovább a teljes interjúra

 

 

SÉD LEVENTE, SURVEY STATISZTIKA MESTERSZAK

"Különösen tetszett a mesterszakban az oktatás kiscsoportos jellege, ami mind a hatékonyság, mind a közösség szempontjából előnyös volt. A viszonylag alacsony óraszám és a sok otthoni  feladat segítette az önálló munkavégzésre való képesség fejlődését, de azt is lehetővé tette, hogy munkát vállaljunk az egyetem mellett, így a mesterszak elvégeztével a többség nem volt munkatapasztalat nélküli pályakezdő." Tovább a teljes interjúra

 

 

KADERJÁK ANITA, KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK

"Összességében is az volt az érzésem, hogy itt nem az a cél, hogy mindenki szerezzen egy papírt a képzés végén, hanem hogy mindenki találjon számára inspiráló témákat, utakat. Ezt a keresési folyamatot segítette a szak beágyazódása a Társadalomtudományi Karba, a betekintési lehetőség más tudományterületekbe, és a színes egyetemi közösség."
Tovább a teljes interjúra

 

 

 

PÁLDI ANDRÁS, KÖZÖSSÉGI ÉS CIVIL TANULMÁNYOK MESTERSZAK

"Többek közt annak is köszönhetem, hogy megkaptam ezt az állást, hogy a közösségi és civil tanulmányok szakon olyan szemlélettel tanítottak minket, amely mostanában kezd itthon is meghonosodni. A közösség bevonása bármilyen fejlesztő programba olyan dolgokra világít rá, olyan megoldásokat hoz a felszínre, melyekre egyébként nem volna lehetőség." 
Tovább a teljes interjúra

 

 

ALTSACH SZABINA, NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERSZAK

"A romanisztika-francia alapszak (ELTE BTK) befejezése után -  kihasználva a Bolognai rendszer rugalmasságát – egyértelmű volt a válasz: irány a nemzetközi tanulmányok mesterszak, amely biztos alapot adhat a későbbi, akár külföldi munkámhoz. A szóbeli felvételi közben pedig már biztos voltam benne, hogy a TáTK-n a helyem." 
Tovább a teljes interjúra

 

 

HUBAI LÁSZLÓ, SZOCIÁLPOLITIKA MESTERSZAK

"A kezdeti bátortalanságomat felváltotta az aktivitás, mertem kérdezni és önálló véleményt megfogalmazni. Miközben természetesen felnéztem a jelentős tapasztalattal rendelkező, kiváló kvalitású oktatói karra, proaktívan, partnerként vehettem részt a tanulási folyamatban. Mindez jelentős hatással volt és van ma is az egyetemen kívüli életemre, munkám során legalább annyit profitáltam belőle, mint a tárgyi tudás elsajátításából." Tovább a teljes interjúra

 

 

KORMOS JANKA, SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

"Az ELTE számomra mindig is a „jóhírű, nagy” egyetemet jelentette, és nagyon szerettem volna bekerülni, annak reményében, hogy szakmai tudásomat bővíthetem egy színvonalas képzés keretin belül. A szakkal és a karral kapcsolatos várakozásaim közé tartozott, hogy megismerjek, és része lehessek szakmai közösségeknek, legyen minél több lehetőség konferenciákon, beszélgetéseken való részvételre."
Tovább a teljes interjúra

 

 

HORDÓSY RITA, OSZTATLAN SZOCIOLÓGIA KÉPZÉS

"Azzal foglalkozom, hogy az egyetem diákjai hogyan élik meg az átmenetet az iskolából az egyetem világába, majd a munkaerőpiacra. A kutatás eredményeit igyekszem szakmai folyóiratokban, konferenciákon, illetve az egyetemi struktúrán belül is terjeszteni, hogy legyen foganatja. Az ELTE TáTK-n is azt láttam, hogy együtt használtuk a nagy kérdőíves adatbázisokat és a mélyebb információt szolgáltató interjúkat, fókuszcsoportokat: ez a szemlélet nagy hasznomra válik manapság." Tovább a teljes interjúra

 

 

GALOVICS GERGELY, KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERSZAK

"BA diplomámat nemzetközi tanulmányok szakon szereztem az ELTE TáTK-n, ami bár nagyon sokat adott nekem, de úgy éreztem ezután még jobban specializálódni szeretnék. Mivel fő érdeklődési területem a közép-kelet-európai országok politikai rendszerei és interetnikus viszonyai, így számomra nyilvánvaló volt, hogy a kisebbségpolitika mesterszakot fogom választani."  Tovább a teljes interjúra

 

 

UDVARHELYI ÉVA TESSZA, OSZTATLAN KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA KÉPZÉS

"Az Artemisszió Alapítványban interkulturális képzéseket tartok, ahol egy az egyben az antropológiai tudásomat hasznosítom, amikor rendőrökkel, szociális munkásokkal és egészségügyi dolgozókkal fedezzük fel közösen az eltérő kulturális és társadalmi háttérből származó különbségeket és keresünk utakat a hatékony és érzékeny kommunikációra." Tovább a teljes interjúra

 

 

JOÓ TAMÁS, EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERSZAK

"Fontos volt az oktatás elméleti része, de leginkább azt emelném ki, hogy a képzés egy nagyon erős szakmai, gyakorlati és módszertani hátteret biztosított nekünk. Igazán szerencsések a képzésben résztvevők, ugyanis olyan emberektől tanulhatnak, akik az erős elméleti és módszertani háttér mellett a valós életből vett, valós tapasztalatokon alapuló gyakorlati példákkal oktatnak." Tovább a teljes interjúra

 

 

BENCSIK PANKA, SURVEY STATISZTIKA MESTERSZAK

"Egy olyan szakot kerestem, aminek modern, külföldön is versenyképes a tanterve, és speciális tudást ad. Tetszett, hogy a társdalomtudomány és a matek keveréke, és alapszinten programozni is tanít (...) Napi szinten használok komplex statisztikai módszereket, és kódolom le őket Statában. A survey statisztika nélkül ez szóba sem jöhetne." Tovább a teljes interjúra

 

 

BEREZVAI ZOMBOR, KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK

"Nagyon sok programon voltam az ELTE-n töltött három évem alatt, rengeteg versenyen és konferencián vettem részt, utaztam szerte a világban (10 országban töltöttem több-kevesebb időt). Ezekhez egyrészt alapot adott a képzés, másrészt pedig támogattak mind az adminisztrációban, mind anyagilag, hogy ez mind megvalósítható lehessen." Tovább a teljes interjúra

 

 

KISS DIÁNA, SZOCIÁLPOLITIKA MESTERSZAK

"A munkám során soha nem felejtem el, hogy a különböző állami intézkedések valójában az emberek életéről szólnak. Egy szigorú költségvetési korlátok között működő intézményben ez gyakran elsikkad, ám a lehetőségeimhez mérten igyekszem képviselni ezeket a szempontokat."
Tovább a teljes interjúra

 

 

BODÓ ZOLTÁN, SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

"A számomra leginkább hasznosítható az attitűd, amit az egyetemtől kaptam, a rendszerszintű és kritikai gondolkodás, valamint a változtatásra való törekvés. Utóbbit valóban csak a mesterszaknak köszönhetem, és éppen elég csak arra gondolni, hogy a saját szervezetemben, a saját területemen próbáljam elérni a legjobbat, amit lehet, mind a kliensek, mind a szervezet számára." Tovább a teljes interjúra

 

 

MIKOLAI JÚLIA, OSZTATLAN SZOCIOLÓGIA KÉPZÉS

"Tulajdonképpen kedves, segítőkész, és nagy szaktudással rendelkező tanáraimnak köszönhetően jöttem rá, hogy engem leginkább a matekos és statisztikás tárgyak érdekelnek. Már másodévesként lehetőséget kaptam arra, hogy demonstrátorként SPSS-t tanítsak, amit nagyon élveztem." 
Tovább a teljes interjúra

 

 

SZALMA BALÁZS, KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERSZAK

"Tárgyi tudásra csak úgy tehet szert valaki, ha minél több időt fordít a különböző kurzusok elvégzése során az adott témakörök feldolgozására. Ez az én esetemben hullámzóan alakult, ám amit fontosnak tartok kiemelni, az egyfajta szemléletnek az elsajátítása. Itt arra gondolok, hogy egy adott társadalmi kérdés, probléma megközelítését mindig több irányból érdemes elvégezni; úgy is fogalmazhatok, hogy interdiszciplináris szemüveggel érdemes egy adott témára rátekinteni." Tovább a teljes interjúra

 

 

LAUFER GYÖNGYI, KÖZÖSSÉGI ÉS CIVIL TANULMÁNYOK MESTERSZAK

"Olyan módszereket sajátítottunk el, amiket teljesen különböző szakmai területeken lehet alkalmazni némi átalakítással. Sok lehetőséget kaptunk a gyakorlati tanulásra is, ahol az elméleti tudásunkat tudtuk kipróbálni. A közösségi szemlélet szinte minden tevékenységben elengedhetetlen, és ezt a jövőben is minden munkám során képviselni akarom."
Tovább a teljes interjúra

 

 

MIKES HANNA, KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERSZAK

"Amikor megismertem az 'antrós' tanárokat és a szemléletüket, és elkezdtük boncolgatni, hogy mi is az a kulturális antropológia, már biztosan tudtam, hogy erre fogok tovább szakosodni. Volt időszak, amikor arra gondoltam, elcsábulok külföldre, de végül úgy döntöttem, maradok a TáTK-nál, amit nem bántam meg." Tovább a teljes interjúra

 

 

CSABAI LUCIA, KÖZÖSSÉGI ÉS CIVIL TANULMÁNYOK MESTERSZAK

"fokról fokra állt össze bennem, hogy mivel szeretnék foglalkozni - a közösségfejlesztés és fogyatékosügy metszete a képzés vége felé kirajzolódott, miközben egy nemzetközi kutatásba is bekapcsolódhattam, valamint testközelből ismerkedtem meg a hazai civil szférával. A képzés végére pedig észrevétlenül egy nagyon erős kapcsolati háló épült ki körülöttem, melyből azóta is táplálkozom." Tovább a teljes interjúra

2016.10.13.