Alumni arcképcsarnok

Alumnus arckép - Hubai László, szociálpolitika mesterszak

 

Miért választottad ezt a mesterszakot a TáTK-n?
Sok 18 éves fiatalhoz hasonlóan én sem tudtam pontosan, hogy milyen irányba akarom folytatni tanulmányaimat a gimnázium után. Végül az ELTE ÁJK politológia alapszakát választottam, mivel meg akartam érteni a társadalmi érdekek artikulálásának módszereit, a konfliktusok kezelésének intézményesült eszközeit, a szakpolitikák formálásának mechanizmusait. Talán érettségem növekedésével, talán más okból, de az alapképzés végén már határozott elképzeléseim voltak a folytatásról. A politológia képzés keretében rengeteget tanultam, de szinte semmit a társadalmi problémákról és a szociális szükségletek kielégítésének módjairól. Az ELTE Társadalomtudományi Karának szociálpolitikai szaka lehetőséget biztosított szakképzettségem specifikációjára, tudásszomjam enyhítésére. A felvételi eljárás keretében kötelezőnek megjelölt szakirodalom meggyőzött arról, hogy jó helyre adom be a jelentkezésem, olyan kérdések megismerésére ad lehetőséget, ami rejtve maradt számomra mind laikusként, mind politológusként. 
 
Mit kaptál a képzéstől a TáTK-n töltött idő alatt?
Nehéz kérdés, mert a válasz rendkívül komplex. Mint említettem, rendkívül motiváltan érkeztem meg a szociálpolitika szakra. Sok kérdésre kerestem a választ, amikre önállóan nem válaszolhattam. A képzéstől azt reméltem, hogy segíti kielégíteni kíváncsiságom. A szociálpolitikai kurzusok tematikái meg is feleltek a várakozásaimnak, az egyetemi lét sajátossága azonban, hogy a részvétel még több kérdést indukált. Ami egyszerűnek tűnt - akár a fővárosi élet tapasztalatai alapján, akár a válogatott szakirodalomra támaszkodva -, összetetté vált a szociálpolitika mint tudomány mélyebb és mélyebb megismerése folytán. A legfontosabb eredménye a kétéves képzésnek a világ komplexitásának felismerése, újabb és újabb kérdések felmerülése. A Társadalomtudományi Kar oktatói, kurzuskínálata támogatták ezt a fajta elmélyülést, táptalajául szolgáltak a kritikai gondolkodás kialakulásának.
 
Fontos szempont a kar és a szak értékelésénél, hogy nem csak a szociálpolitikai ismeretem bővült jelentősen, hanem a világban betöltött szerepem is átalakult. Az egyetem oktatói nyitottan és kollégaként fogadtak, a hallgatók valódi közösséget alkottak. A kezdeti bátortalanságomat felváltotta az aktivitás, mertem kérdezni és önálló véleményt megfogalmazni. Miközben természetesen felnéztem a jelentős tapasztalattal rendelkező, kiváló kvalitású oktatói karra, proaktívan, partnerként vehettem részt a tanulási folyamatban. Mindez jelentős hatással volt és van ma is az egyetemen kívüli életemre, munkám során legalább annyit profitáltam belőle, mint a tárgyi tudás elsajátításából. 
 
Nem tudom mennyire egyedi eset, de a társadalmi folyamatok megismerésére való igényem, valamint az oktatók és az egyetem hozzáállása az én esetemben a meglévő affinitás felerősítéséhez vezetett. Számomra hivatássá vált a szociálpolitika, az egyetem falain kívül is nagy örömmel foglalkozom elméleti és gyakorlati szociálpolitikai kérdésekkel. Az ELTE Társadalomtudományi Kara lehetőséget adott, hogy a PhD képzés keretében folytassam egyetemi tanulmányaimat, immár gyakorló kutatóként. 
 
Jelenleg mivel foglalkozol, és hogyan hasznosítod az itt szerzett tudást?
A hazai munkaerőpiac szűkössége ellenére a képzést követően sikerült elhelyezkednem. A diploma megszerzése után ösztöndíjasként felvételt nyertem az ELTE Szociológia Doktori Iskolájának szociálpolitika programjára, amelynek keretében egy kevésbé kutatott szociálpolitikai területtel, a társadalmi vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálatával foglalkozom. Az intézmény által erősített érdeklődő és kritikai gondolkodás segít az alternatív gazdasági és társadalmi kapcsolatok elemzésében, összetett vizsgálatában. A doktori program keretében számos nemzetközi konferencián vehettem részt, szakmai kapcsolatokat köthettem neves külföldi kutatókkal, valamint óratartás keretében készülhetek fel az oktatói pályára a meglévő minták alapján. Az itt szerzett gyakorlati tapasztalatok, valamint a tudományos gondolkodásra való készség lehetővé tette, hogy kutatási asszisztensként közreműködjek a „Szolidáris és szociális gazdaság a poszt-szocialista perifériákon” című OTKA kutatásban, valamint a svájci finanszírozású, 53 országot tömörítő ICSEM-projektben.
 
A szociálpolitika szakon kötött ismeretség segített megismernem a Budapest V. kerületében működő Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft tevékenységét, amelynek jelenleg a szociálpolitikai referense vagyok. A képzésen szerzett interdiszciplináris látásmód tette lehetővé, hogy sikerrel megbirkózzak az Infokommunikációs Modellprogram V. kerületi koordinációjával, mely az időseknek nyújtott szociális szolgáltatások innovációjára törekszik. Munkám során azokat az értékeket képviselem, amelyekre különösen az egyetemi képzés során tettem szert, ezek: a részvétel-alapúság, az érintettek minél szélesebb körének bevonása, valamint a holisztikus látásmód.
 
Mit üzennél az érdeklődő felvételizőknek, mire számítsanak, ha bejutnak erre a szakra?
Bármennyire is motivált voltam, számomra időbe tellett alkalmazkodni a nyitott környezethez. Korábban gyakran a tananyag magolása jelentette a felkészülést. A társadalomtudományok területén, ahol az egyes szociális szükségletek kielégítésére ritkán létezik egzakt válasz, mindenképpen szükséges a társadalmi folyamatok megértése, az érdekkonfliktusok feltárása. Az órák lehetőséget teremtettek a tananyag megértésére, a diskurzus kialakítására.  A felvételi és a vizsgák teljesítése során a proaktív gondolkodás, a diverzifikált megközelítésmódok használata az, ami elvárásként fogalmazódott meg.  
 
Javaslom mindenkinek, hogy az órán merjen kérdezni, önálló véleményt megfogalmazni, valamint hagyjon időt magának az órán elhangzottak és a meglévő ismeretanyagának átgondolására, bátor elképzelések megfogalmazására. Az ELTE Társadalomtudományi Kara tapasztalatom szerint támogatja ezt a fajta hozzáállást.
 
(2016. április)

 

2016.04.28.