Alumni arcképcsarnok

Alumna arckép - Kormos Janka, szociális munka mesterszak

 

Miért választottad ezt a mesterszakot a TáTK-n?
Pedagógia alapszakra jártam a Wesley János Főiskolára, ahol nagy jelentősége volt a szociális munkás képzésnek is. Már az alapszak alatt elkezdtem egyre inkább a szociális munka iránt érdeklődni, ezért úgy döntöttem, mesterszakon szociális munkára jelentkezem. Az ELTE számomra mindig is a „jóhírű, nagy” egyetemet jelentette, és nagyon szerettem volna bekerülni, annak reményében, hogy szakmai tudásomat bővíthetem egy színvonalas képzés keretein belül. A szakkal és a karral kapcsolatos várakozásaim közé tartozott, hogy megismerjek, és része lehessek szakmai közösségeknek, legyen minél több lehetőség konferenciákon, beszélgetéseken való részvételre. Fontos volt számomra a választásomban, hogy az ELTE-n a szakma kiemelkedő szakembereitől tanulhatok, akik aktívan részt vesznek aktuális kutatásokban, szaklapok szerkesztésében. 
 
Mit kaptál a képzéstől a TáTK-n töltött idő alatt? 
A képzés során lehetőségem nyílt a szociális helyzetek komplex elemzésére, és a szociális munkáskliens interakció, közös munka rendkívül sok szempontból való vizsgálatára. Mélységeiben megismertem a szociális jog működését, a különböző jóléti államok és szociálpolitikák összehasonlításának legfontosabb kérdéseit és modelljeit, a szociális munka nagy narratíváit, és kritikai elméleteit. Véleményem szerint a képzés során a legjelentősebb hangsúly a komplex elemzésre, és a komplex ismeretszerzésre épült, ami mind a kutató, mind a szakma helyzeteiben jól boldoguló szociális munkásnak elengedhetetlen. Szintén kiemelendő, hogy a kar rendkívül aktívan részt vett események, konferenciák szervezésében, melybe diákként be tudtam kapcsolódni. 
 
Jelenleg mivel foglalkozol, és hogyan hasznosítod az itt szerzett tudást?
A Glasgow-i Drog Krízis Központban dolgozom felépülési segítőként, és a Glasgow-i Alkohol Tanács programjában vagyok terápiás segítő. Ahogyan fentebb is említettem, a helyzetek komplex elemzése, a kritikai szemlélet jelentős hangsúlyt kapott a képzés során, ami számomra az éles szakmai helyzetekben nagyon sokat segít, például a gondozási terv elkészítésében, klienssel való együttműködés során az ő helyzete, világképe, életeszményének megértésében. Konkrét technikák elsajátítására  és gyakorlására is volt lehetőségem, mint  a mediáció, különböző interjúzási, családi konzultációs technikák. Ezek a módszerek alapvető elemét képezik a mindennapi esetmunkának. A "multi-skilled" szociális munkás eredményesebben alkalmazkodik kliensének szükségleteihez, személyiségéhez,  ami a sikeres együttműködés záloga lehet. 
 
Mit üzennél az érdeklődő felvételizőknek, mire számítsanak, ha bejutnak erre a szakra?
A mesterszakon való előrehaladás során egyre több a szeminárium, a vitán, véleményformáláson alapuló kurzus, és a prezentációs készségek, színvonalas szakmai beszámolók, esettanulmányok készítéséhez szükséges képességek elsajátítására is van lehetőség. 
Szerintem a lelkes, ambiciózus, aktív jelentkezők elégedettek lesznek azzal, amit a képzés nyújt. Akik kevésbé ambiciózusak, bizonytalanok, de szeretnék bővíteni, mélyíteni szakmai tudásukat, azoknak szintén érdemes jelentkezniük; úgy gondolom, nem maradnak inspiráció, és "drive" hiányában a képzés végére, ha kihasználják a mesterszak és a kar adta lehetőségeket.
 
(2016. április)

 

2016.04.28.