Alumni arcképcsarnok

Alumnus arckép - Szalma Balázs, kisebbségpolitika mesterszak

 

Miért választottad ezt a mesterszakot a TáTK-n?
Mivel a szociális munka BA szakot is az ELTE Társadalomtudományi Karán végeztem el, célszerűnek tartottam azt, hogy a mesterszakra történő jelentkezésemet is ide adjam le. Már az alapképzés során is folyamatosan kristályosodott ki számomra az, hogy szeretnék további tanulmányokat folytatni a különböző kisebbségi csoportokkal kapcsolatban: ezért választottam a kisebbségpolitika mesterszakot.
 
Mit kaptál a képzéstől a TáTK-n töltött idő alatt?
Tárgyi tudásra csak úgy tehet szert valaki, ha minél több időt fordít a különböző kurzusok elvégzése során az adott témakörök feldolgozására. Ez az én esetemben hullámzóan alakult, ám amit fontosnak tartok kiemelni, az egyfajta szemléletnek az elsajátítása. Itt arra gondolok, hogy egy adott társadalmi kérdés, probléma megközelítését mindig több irányból érdemes elvégezni; úgy is fogalmazhatok, hogy interdiszciplináris szemüveggel érdemes egy adott témára rátekinteni.
 
Jelenleg mivel foglalkozol, és hogyan hasznosítod az itt szerzett tudást?
Jelenleg főállásban egy hajléktalanszállón dolgozom esetkezelő szociális munkásként. Itt mind az alapképzésen, mind pedig a mesterszakon szerzett tudásomat, szemléletemet, hozzáállásomat tudom hasznosítani. Egyfelől az emberek és problémáik felé való nyitottságra, másrészt a különböző kisebbségi csoportokba tartozók halmozottan jelentkező nehézségeinek komplex kezelésére gondolok. Emellett egy menekültekkel foglalkozó szervezetnél is dolgozom, akik az EU által finanszírozott projekteket vezetnek. Bár ez még viszonylag új terület számomra, a kérdések több irányból való megközelítése, illetve az, hogy az egyes kérdésekben tudom, hogy kihez lehet fordulni, szintén a tanulmányaim során elsajátított tulajdonságokat tükrözik.
 
Mit üzennél az érdeklődő felvételizőknek, mire számítsanak, ha bejutnak? 
Mint ahogyan az ismert sörreklám mondja: „annyi a világ, amennyit beletöltesz”. Nagyon fontos az, hogy minél több időt, energiát fektessen a hallgató abba a területbe, amivel foglalkozik. Ha megvan az érdeklődés és a szorgalom, az ELTE TáTK-n megkaphatja tanáraitól azt a támogatást, amely elősegítheti a szakmai kibontakozást és nem mellékesen a munkaerőpiacon történő stabil elhelyezkedést.
 
(2016. április)

 

2016.04.28.