2020-ban az EFOP 3.6.3. projekt keretében megvalósult fejlesztések és kutatások

2020.11.23.
2020-ban az EFOP 3.6.3. projekt keretében megvalósult fejlesztések és kutatások
A 2020-as év a koronavírus okozta járványhelyzet átalakította a mindennapokat és új feladatok elé állította a kutatókat és kutatási projekteket megvalósító team-eket is. Az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” projekt által támogatott tudományos események, képzések és kurzusfejlesztések kivitelezését is nagyban befolyásolta a kialakult pandémiás helyzet.  . 

A 2020-ra tervezett programok és konferenciák is az online térbe költöztek, melyek szervezésével és lebonyolításával párhuzamosan a projekten belül sor került a PhD-hallgatók publikációs tevékenységeinek támogatására, idegen nyelvű doktori kurzusok fejlesztésére, a doktori disszertációk témavezetőinek, opponenseinek ösztönzésére, valamint oktatásmódszertani képzések megvalósítására is. A projekten belül kulcsszerepet kapott továbbá a TDK-s kutatások megvalósításának ösztönzése, valamint a következő tevékenységek aktív támogatása: szakkollégiumi kurzusszervezés, oktatástámogató demonstrátorok alkalmazása, versenykiírások (adatelemző verseny, esszéverseny középiskolásoknak) és azok lebonyolítása, valamint a hallgatók tudományos konferenciákon való részvétele.

Az ebben az évben megvalósult alábbi két projektről egy-egy rövid videós beszámoló készült.

Tanító Zsófia: Egy iskolai szociális-munka csapat szubjektív története című tanulmánya az EFOP 3.6.3-as projektből finanszírozott kari publikációs pályázaton nyert támogatást. A tanulmány a Szociálpedagógia folyóiratban olvasható. Videós beszámoló itt.


Sándor Alexandra Valéria: Self-Representation in Social Media During the COVID-19 Pandemic Lockdown címmel tartott előadást a XXIII. International Conference on Multidisciplinary Studies: "Resilience for Survival" online konferencián. A konferenciarészvételhez Sándor Alexandra Valéria az EFOP 3.6.3-as projektből finanszírozott kari „utazási” pályázaton nyert támogatást. Videós beszámoló itt.