A KlÍMA – TÁRSADALOM – VÁLTOZÁS diákverseny eredményhirdetése

2022.01.24.
A KlÍMA – TÁRSADALOM – VÁLTOZÁS diákverseny eredményhirdetése
Az ELTE Társadalomtudományi Kara az idei tanévben is meghirdette diákversenyét Klíma – Társadalom – Változás címmel. Középiskolás diákok és alapszakos hallgatók a klímaváltozás társadalmi hatásaira reflektáltak. 

A felhívásra változatos műfajú pályamunkák érkeztek. Érkezett például grafika, vers, műelemzés, tudományos munka, és egyéb kreatív alkotás. A zsűri ezért két műfaji kategóriában díjazta a résztvevőket.

Művészet kategóriában első díjat nyert Derzsi Kinga és Bueno-Karádi Anabel, mindketten a Patrona Hungariae Gimnázium tizenkettedikes tanulói. Pályaművük címe: Amikor már lepényhal sem segít. Derzsi Kinga és Bueno-Karádi Anabel pályázatukban a Grimm-testvérek Az öreg halász és a nagyravágyó felesége c. meséjét és az abból készült filmet elemzik pontról pontra, kimutatva a mese és a globális környezeti-ökológiai problémák kialakulása közti párhozamokat. Mélyreható elemzés, és izgalmas, ahogyan allegorikus és aktualizált értelmezést tudtak adni a klasszikus mesének. A diákok jól fordítják át a mese tanulságait a kortárs problémák okainak elemzésébe. Megállapításaik helytállóak, morálisan is helyesek. Gratulálunk Derzsi Kingának és Bueno-Karádi Anabelnek! Nyereményük egy-egy tablet az EFOP-3.6.3. pályázat támogatásával.

Tudományos kategóriában az első díjat szintén egy középiskolás pályázó, Omodi Enikő Ágnes, a Gödöllői Református Líceum 10.a osztályának tanulója nyerte. Omodi Enikő Ágnes egy saját weblapot készített, igyekezett tudományos alapossággal, sokféle szakirodalom felhasználásával tárgyalni a klímaváltozás társadalmi hatásait globális és lokális szinten. Mindehhez sok ábrát használ, példákat hoz, fotókat is beilleszt, próbál tehát komplex tudást összeilleszteni a témáról. Gratulálunk a pályaműhöz! Nyereménye egy tablet az EFOP-3.6.3. pályázat támogatásával.

Az alapszakos pályaművek között első díjat sajnos nem tudtunk kiosztani, de különdíjjal jutalmaztuk Dragonya Gábor Zsolt Mennyire vagy klímabajnok? társasjátékát. Dragonya Gábor Zsolt az ELTE Gazdaságtudományi Kar pénzügy és számvitel szakos hallgatója. Izgalmas választás, hogy tudat- és gyakorlatformáló társasjátékot tervezett, a környezeti nevelésnek jó módja lehet egy ilyen társasjáték. Sok sikert kívánunk hozzá a továbbiakban, és gratulálunk neki! Nyereménye TáTK-ás könyv- és ajándékcsomag.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt!

EFOP