A Lendület program 2019. évi pályázati felhívása

2019.01.31.
A Lendület program 2019. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2019-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. 

A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 66. Kutatási és fejlesztési feladatok alcím, 4. Akadémiai kiválósági programok támogatása jogcímcsoport terhére a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Lendület program alcím javára átcsoportosított előirányzatban rendelkezésre álló keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására várhatóan 540 M Ft fordítható, amelyből legfeljebb 15 új kutatócsoport indítására van lehetőség 2019. július 1. és 2019. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év. A 2020. és az azt követő években esedékes támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben az MTA rendelkezésére álljon. Akadémiai kutatóintézeti csoport vezetője által elnyert sikeres projekt esetén – a 33/2016. (XII. 1.) számú MTA elnöki határozat rendelkezései szerint, elnöki döntéssel, továbbá annak függvényében, hogy a mindenkori költségvetési támogatás a beépülésre milyen mértékben biztosít pénzügyi fedezetet – a csoportvezető személyi bértámogatásának összege a projekt lezárást követően beépülhet a fogadó kutatóhely költségvetésébe.

További információ a pályázatról itt érhető el.