A Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék tanársegéd munkatársat keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem TÁTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Előadások tartása, szemináriumok vezetése magyar, angol és francia nyelven az Európai Unió intézményrendszerével, uniós szakpolitikákkal és integrációtörténettel kapcsolatos témákban.

Egyéb feladatok: 

 • szakdolgozatok témavezetése és bírálata;
 • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, pályázatok és oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális tananyag) elkészítésében;
 •  részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban; önálló kutatások folytatása és eredményeinek rendszeres publikálása magyar és idegen nyelven;
 • igény szerint a tanszék képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban;
 • illetve részvétel a tanszék tudományos, diákköri és tevékenységeiben.

Pályázati feltételek:

 •  Egyetem, Nemzetközi tanulmányok mesterszintű diploma,
 •  magas szintű angol, francia nyelvtudás
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógépkezelési tapasztalat
 • a pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • precizitás,
 • jó kommunikációs készség,
 • segítőkészség,
 • jó szervezőkészség,
 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  részletes szakmai önéletrajz
 •  motivációs levél
 •  végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 •  sikeres pályázat esetén pályázó oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le
 •  sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buza Éva nyújt, a +36 1 372 2500/6820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (https://www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.elte.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.


2018.07.10.