A Szociológia Doktori Iskola belső pályázata

2020.02.03.
A Szociológia Doktori Iskola belső pályázata
Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola az ELTE SzMSz II. kötete 6. sz. melléklete 6/5. sz. melléklete, azaz az ELTE Doktori Szabályzatának a Társadalomtudományi Karra vonatkozó mellékletének 15. § (3) bekezdése alapján egy felszabadult magyar állami ösztöndíjas helyre belső pályázatot ír ki képzésben lévő, a 2019/20/2 szemeszterben második félévüket kezdő nappali tagozatos önköltséges doktori hallgatók számára.

Benyújtandó dokumentumok: kutatási terv, az elvégzett kurzusokról szóló teljesítésigazolás (ezt igényelhetik a Doktori Iskola adminisztrációjától). A pályázó kérjük adja meg pontos nevét, Neptun kódját.

A pályázatok elbírálásának szempontjai: a kutatási terv relevanciája és megvalósíthatósága, a kurzusok kredittanterv szerinti megfelelése, kutatásuk előrehaladása.

A pályázatok elbírálásáról és az ösztöndíj odaítéléséről a programvezetők javaslata alapján a TTDT dönt.

Megpályázható ösztöndíj időtartama: 7 félév

Benyújtási határidő: 2020. február 12.

Benyújtás módja e-mailbendoktori@tatk.elte.hu

Döntés várható ideje: 2020. február 26.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul adatainak az alábbi linken közzétett adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.