A Tanulmányi Hivatal tanulmányi előadót keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Hivatal
tanulmányi előadó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. VI. em.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése a felvételitől a záróvizsgáig magyar és angol nyelvű képzések esetén. (Az elektronikus tanulmányi rendszer, azaz a Neptun használatával elsődlegesen.)

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 •  Főiskola, / Egyetem/ alapképzés/ mesterképzés,
 • angol nyelvből legalább középfokú C típusú (azaz angol B2, komplex) nyelvvizsga
 •  általános számítógépes felhasználói ismeretek
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 felsőoktatásban szerzett adminisztrációs tapasztalat (Neptun kliens ismerete.)

Elvárt kompetenciák:
 • együttműködő személyiség,
 • megbízhatóság,
 • jó (szóbeli és írásbeli) kommunikációs készség magyarul és angolul  (elsődlegesen hallgatókkal, mint ügyfelekkel),
 • precizitás,
 • stressztűrő képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •  szakmai önéletrajz
 •  motivációs levél
 •  felsőfokú oklevél másolata
 • angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • ikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.
A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton Vékony Edit, hivatalvezető részére a th@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az  álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 27.

2018.08.07.