A TáTK kari kutatói pályázatának eredményei (2018. tavasz)

Az ELTE Társadalomtudományi Kar belső pályázatot hirdetett (2018 tavasz) a kar rész- vagy főállású oktatói, kutatói számára kutatási, szakmai tevékenységek támogatására. A rendelkezésre álló keretösszeg 2,2 millió forint volt, amit a kar 2 373 506 forintig egészített ki. A pályázat az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” pályázat keretében valósul meg.

A beérkezett pályázatokat a tudományos bizottság véleményezte, rangsorolta, mely alapján a kari vezetés döntött a támogatásról és annak mértékéről. A döntés meghozatalakor a bizottság és a kari vezetés az alábbi szempontokat vette figyelembe:
  • A pályázati kiírásban szereplő tevékenységre irányul-e pályázat.
  • Megvalósítható-e a tervezett tevékenység más pályázati forrásból.
  • Konferencia-részvétel támogatásának feltétele, hogy a pályázó tartson előadást a konferencián, előnyt jelent, ha a pályázó a konferenciaszervezők által már elfogadott absztrakttal jelentkezik.
  • Fűződik-e  kari érdek a pályázatban nevesített tevékenységhez.
  • Korábban részesült-e a pályázó támogatásban, és ha igen, akkor beszámolt-e a végzett tevékenységről.
A nyertesek listáját, a pályázatok címét és az elnyert összegeket tartalmazó táblázat az alábbi linkről letölthető:

TáTK kutatói pályázat nyerteseinek listája (2018 tavasz)2018.04.12.