Az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék tanszéki adminisztrátort keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi Intézete Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék
tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az ELTE Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi Intézetéhez és azon belül az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék munkájához kapcsolódó
adminisztratív és szervezési feladatok végrehajtása; 
• az intézetigazgató, valamint a tanszékvezető munkájának segítése; 
• oktatói munka támogatása; 
• elektronikus tanulmányi rendszer kezelése; 
• hallgatók tájékoztatása; 
• kapcsolattartás a tanszék munkájában részt vevő munkatársakkal, külsős oktatókkal, a kar hivatalaival; 
• leltárfelelősi teendők ellátása; 
• adatszolgáltatások teljesítése, a szükséges nyilvántartások vezetése; 
• külső oktatói megbízási szerződések és kapcsolódó
dokumentumok elkészítése; 
• intézeti/tanszéki pályázatokkal kapcsolatban felmerülő
adminisztratív teendők elvégzése 
• Health Policy, Planning and Financing MA adminisztratív feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• érettségi
• középfokú szintű és aktív nyelvtudás angol nyelvből
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógépkezelési
tapasztalat
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőfokú végzettség
• felsőfokú szintű és aktív nyelvtudás angol nyelvből
• felsőoktatásban szerzett adminisztrációs tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• önálló munkavégzésre való képesség,
• precizitás,
• jó kommunikációs készség,
• segítőkészség,
• jó szervezőkészség,
• jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• rendszerekben gondolkodás
• rugalmasság
• fejlődés, tanulás iránti nyitottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buza Éva nyújt, a
061-372-2500/6820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton ELTE Társadalomtudományi Kar részére a dh@tatk.elte.hu
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakszerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2018.03.13.