Az ELTE TáTK belső pályázata munkacsoport munkájának módszertani támogatására

2019.09.02.
Az ELTE TáTK belső pályázata munkacsoport munkájának módszertani támogatására
A pályázat finanszírozását az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programja teszi lehetővé. A sikeres pályázók feladata az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Computational Social Science munkacsoport szöveganalitikai munkájának módszertani támogatása Problémamegoldó Rendszerek tématerületen. A munkacsoportban három pozíció betöltésére keresünk jelöltet, a következő területekre:

1. Szöveganalitikai vizsgálatok Python programban online angol nyelvű depressziós fórumokon. A pályázatban tervezett tevékenységnek a 2019.10.01. és 2020.01.30. között kell megvalósulnia. A megpályázható támogatás összege: 140 000 Ft/hónap.

2. Online hate speech vizsgálata Natural Language Processing módszerekkel magyar nyelvű internetes adatokon. A pályázatban tervezett tevékenységnek a 2019.10.01. és 2020.06.30. között kell megvalósulnia. A megpályázható támogatás összege: 107 000 Ft/hónap.

3. Natural Language Processing módszerek fejlesztése és Python-ban történő implementálása többféle korpuszon, a kutatócsoport statisztikai-szöveganalitikai támogatása. A pályázatban tervezett tevékenységnek a 2019.10.01. és 2020.06.30. között kell megvalósulnia. A megpályázható támogatás összege: 107 000 Ft/hónap.

A pályázás feltételei:

  • aktív doktori iskolai hallgatói jogviszony
  • Python programnyelv ismerete
  • Magas szintű kvantitatív módszertani/statisztikai ismeret
  • Kifejezetten nagy adatbázisok elemzésében szerzett tapasztalat

A pályázásnál előnyt jelent:

  • Survey statisztikus MSc diploma megléte
  • Natural Language Processing módszerek alapvető ismerete

Benyújtási határidő: 2019.09.15. 24:00, annak megjelölésével, hogy a három közül melyik pozícióra pályázik a jelölt.

Benyújtandó dokumentumok: Szakmai önéletrajz és annak rövid kifejtése, hogy a megpályázott pozícióra miért alkalmas a pályázó.

A pályázatokról az ELTE Társadalomtudományi Karának dékánja dönt.