Az ELTE TáTK kari pályázata kevésbé fejlett régiókban szervezett terepgyakorlat finanszírozására

A terepgyakorlat finanszírozását a kar által nyert EFOP 3.4.3-as pályázat teszi lehetővé.

A kar a pályázatot a 2019/2020-as tanévvel bezárólag (vagy a forrás kimerüléséig) minden félévben meghirdeti.

A terepgyakorlatokat a pályázat tartalmi előírásai szerint kevésbé fejlett régiókban kell szervezni, helyi társadalmi problémákra reflektálva. A pályázókat kérjük, hogy a pályázás során az önkormányzattal vagy más helyi érintett szervezettel vegye fel a kapcsolatot, a terepkutatás végén az eredményekről nekik számoljanak be.

A kar képzési programjainak kapcsolatfejlesztése érdekében, az interdiszciplinaritás jegyében javasoljuk annak megfontolását, hogy a szervezők 2-3 hallgatói helyet tartsanak fenn ugyanazon a képzési szinten, de más szakon hallgató, érdeklődő hallgatók számára, és ennek tényét tüntessék fel a pályázatban.

Pályázhatnak: szakigazgatók a hozzájuk tartozó szak 2018/19-es tanév I. félévében meghirdetett kurzusához/kurzusaihoz kapcsolódó terepgyakorlattal. Pályázni Kocsis Szilvia projektasszisztensnél lehet a szilvia.kocsis@tatk.elte.hu címen.  Határidő szeptember 1. és október 15. között tervezett terepgyakorlat esetén: 2018. július 10.; október 15. és február 1. közötti terepgyakorlat esetén: szeptember 10. A pályázati beszámoló számára a terepgyakorlat és annak eredményeinek tartalmi ismertetésén kívül kérni fogjuk jelenléti ívvel és fényképekkel igazolni a gyakorlat megtörténtét.

 Pályázható költségek:

- szállásköltség oktatóknak és diákoknak (5000 Ft/fő-ben maximálva)

- útiköltség oktatóknak

- útiköltség hallgatóknak akkor, ha a terepgyakorlat NEM szakmai gyakorlatként valósul meg.

A szakmai gyakorlatként megvalósuló terepgyakorlat hallgatói útiköltségének finanszírozására rendelkezésre áll a Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) félévente kiírt pályázata, ennek kiírását is csatoltuk tájékoztatásként. Fontos tudni: a hallgatóknak kell önállóan pályázni erre, a pályázat évente kétszer, január 15-ig és augusztus 15-ig kerül kiírásra. A KÖB keretének esetleges kimerülése esetén az EFOP átvállalja a diákok (vonatjeggyel stb. igazolt) utaztatásának költéségét is.

A pályázatban a fentieknek megfelelően a terepgyakorlathoz tartozó kurzus nevét és oktatóját, a gyakorlat helyszínét, tematikáját, tervezett létszámát és költségtervét kérjük megadni. FONTOS: A szállás- és utazási költségek tervezésekor a Gazdaság Hivatal dolgozóit mindenképp kérjük felkeresni, akik az aktuális beszerzési szabályokról nyújtanak felvilágosítást. Nyertes pályázatok esetében pedig a megvalósítás előtt szintén mindenképpen szükséges egyeztetni a GH munkatársaival a vonatkozó szabályokról.2018.05.31.