Az ELTE TáTK Tanulmányi Hivatala tanulmányi informatikus munkatársat keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Hivatal
tanulmányi informatikus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. VI.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A kar tanulmányi informatikusi feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 •  Főiskola, / Egyetem/ alapképzés/ mesterképzés,
 •  angol nyelvű informatikai dokumentációk problémamentes megértése
 •  relációs adatmodellezésben legalább közepes szintű ismeret, tapasztalat
 •  SQL ismeretek (minimum lekérdezés szintig), ügyviteli rendszer felhasználói támogatásában való tapasztalat
 •  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •  Neptun tanulmányi rendszer ismerete
 •  programozási tapasztalat
 • felsőoktatási ügyviteli rendszer használatában / támogatásában való tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 •  együttműködő személyiség,
 •  megbízhatóság,
 •  precizitás,
 •  stressztűrő képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •  szakmai önéletrajz
 •  felsőfokú oklevél másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.
A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton Vékony Edit, hivatalvezető részére a th@tatk.elte.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 9.


2018.09.10.