Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pályázati kiírásai

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók [alapképzés, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés], doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 50.000–350.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Az idei tanévben az alábbi 5 pályázati kiírás jelenik meg:
1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
4. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (ÚJ)
5. „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (ÚJ)

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban a fogadó felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói tevékenységeket ellátó és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő 45 év alatti fiatal oktatók, kutatók részesülhetnek.
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkező hallgatók részesülhetnek.

Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.
Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.
A pályázatokat 2018. április 10. – 2018. május 10. között lehet benyújtani.
Az ELTE saját webes pályázatkezelő rendszerrel rendelkezik, a pályázatokat ezen keresztül kell benyújtani. A portál elérhetősége: https://unkp.elte.hu/

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben ajánlott, elsőbbségi küldeményként postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

A pályázati kiírások és mellékletek, valamint a részletes bírálati szempontokat is tartalmazó intézményi működési szabályzat innen tölthető le.

2018.04.12.