Bódy Zsombor az MTA nagydoktora

2021.11.29.
Bódy Zsombor az MTA nagydoktora
Sikeresen védte meg MTA nagydoktori értekezését Bódy Zsombor 2021. október 26-án  Családi vállalkozás – nagyipari vállalat – szocialista technokrácia. Az Uhri Testvérek / Ikarus Karosszéria és Járműgyár gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténete  címmel.

Bódy Zsombor értekezése az Ikarus nagyvállalat történetét dolgozza fel. A dolgozat újdonsága, érdeme, hogy rávilágít a technokrácia szerepére az államszocializmus ideje alatt. A technokrácia jellemzői, egyáltalán létezése a rendszer korai időszakával kapcsolatban eddig föl sem merültek. Bódy ezt az aspektust elemzi tehát a vállalat megszületésétől a rendszerváltáskor történt széteséséig.

A vállalati kiépülése magánvállalati keretek között, de állami tőkével történt a második világháború alatt. Az Ikarus jó példa arra, hogy a technokrácia kezdettől a szocialista rendszer egyik alkotóeleme volt. Bódy végigveszi a technokraták szerepét a vállalatban, hogyan találtak szövetségesre a szakmunkásokban, akár a párthalatom képviselőivel szemben. Valamint, hogy a technokraták új nemzedéke hogyan hozta el a felemelkedést a hazai technológiában korábban elképzelhetetlen léptékben, azaz hogy az Ikarus a KGST keretén belül, elsősorban a Szovjetunió és az NDK, de a többi szocialista ország nagykategóriájú autóbusz szükségleteit is kielégítse.

Bódy rámutat arra is, hogy a technokrácia azonban, amely ekkoriban tevékenykedett, nem a szocialista rendszer terméke volt. Tagjainak egy része korábbi korszakban nyerte szakmai szocializációját, vagy ha már az 1950-es években, akkor is olyan szakmai közegben, amely a korábbi folytatása.  A kutatás egyik fontos eredménye, hogy a Kádár-rendszernek a társadalommal kötött – sokat emlegetett – kompromisszumának egyik fontos része volt a technokrácia és a rendszer igényeinek egymásra találása.

Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár körül a szocialista korszak kezdetétől egy sajátos kultusz bontakozott ki. Általa a Kádár-rendszer, amelynek "nemzeti" tartalmakhoz való viszonya igen problémás volt, a szocialista „nemzeti siker” megteremtőjeként ábrázolhatta magát. A doktori értekezés az Ikarus kultuszának elemzésével hozzájárul a szocialista kor nyilvánosságában lehetséges „nemzet”- értelmezések egyik variációjának feltárásához.

Gratulálunk Bódy Zsombornak a sikeres MTA nagydoktori dolgozat megvédéshez!