Boglár Lajos (1929-2004)

Boglár Lajos nemzetközi hírű kulturális antropológus, etnológus 2004. szeptember 23-án, csütörtök hajnalban hunyt el.

Megemlékezés Boglár Lajosról a KisTáska kari lap 2004/13. számában:

Boglár Lajosról van szó, akinek az a bizonyos folyosó végi szobája mindig nyitva állt, legyen szó szakmai vagy bármilyen más irányú problémáról.

Boglár Lajosról van szó, aki mindig óriási lendülettel dolgozott, alkotott, szervezett.
Boglár Lajosról van szó, akinek előadásai mindenki számára komoly értéket és élvezetet jelentettek.
Boglár Lajosról van szó, aki egyszerre tanított és nevelt, akinek élete és munkássága egyaránt példaértékű.
 
Boglár Lajos Brazíliában született és élt tizenhárom évig, az indiánok közelében. Ezért utazott évente - már felnőtt néprajzkutatóként - több ezer kilométert, hogy a nambikuarákkal, a piaorákkal, a guaranikkal, majd a wayanákkal éljen. Három éve, hetvenkét évesen ment utoljára az őserdőbe, a botokudó indiánok közé.
 
Elsősorban mint amerikanista, a dél-amerikai indián kultúrák nemzetközileg tisztelt szakértőjét, vallásantropológust lehet ismerni. Mindenekelőtt azonban ki kell emelni iskolateremtő tevékenységét. 
 
A kulturális antropológia egyetemi oktatásának intézményesülése az egykori szocialista országok közül először Magyarországon indult meg 1989-1990-ben, Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ennek alapítója és első vezetője Boglár Lajos volt, aki több évtizeden keresztül tartott előadásokat és szemináriumokat. Korábban a Folklór Tanszéken végzett oktatói tevékenységet, és már akkor láthatóvá vált "iskolateremtő képessége", az a fajta karizma, amely képessé tette arra, hogy a hallgatóknak olyan lelkes csoportját gyűjtse maga köré, amely arra készül, hogy a világ kultúráit megismerje. Ez lett az alapja annak a "mozgalomnak", amely 1989-ben az ún. amerikai típusú kulturális antropológia magyarországi meghonosítását tűzte ki céljául.
 
A "Boglár Iskola" 1989-1990-es megalapítása egyértelműen amerikai típusú, résztvevő megfigyeléses terepmunkán alapuló kulturális antropológiát jelent, ami alapvető fordulatot hozott a magyarországi tudományos életben, és ebben Boglár Lajos döntő szerepet játszott.
 
Huszonnyolc éves múzeumi gyakorlata (Néprajzi Múzeum) során és következtében számtalan színvonalas kiállítást alkotott meg itthon és külföldön egyaránt. Tatabányán állandó életmű-kiállítása van, és a város díszpolgárává is választották.
 
Végezetül álljon itt egy idézet Boglár Lajostól, ezzel is adózva emlékének."Rettegek attól, ha valaki azt tanítja, hogy ez vagy az az izmus vagy elmélet az egyedül célravezető. Nekünk eklektikusoknak kell lennünk. Én nem engedhetem meg, hogy a munkámat alárendeljem egyetlen elméleti iskolának. Nincs olyan kulcs, amely minden zárat felnyit. Az csak álkulcs lehet. Ha én egyetlen iskolához vagy eszméhez leszegődnék, akkor álkulcsot tartanék a kezemben. Tehát nekem olyan kulcscsomóm van, amin rengeteg kulcs van."
 
Emlékét megőrizzük.

Továbbiak:

 

2004.09.23.