Dékáni utasítás: távolléti oktatás tesztelése 2020. március 16-án és 17-én

2020.03.11.
Dékáni utasítás: távolléti oktatás tesztelése 2020. március 16-án és 17-én
A Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én délután elrendelt vészhelyzetre reagáló egyetemi tájékoztató felülírja a március 11-én délelőtt kiadott dékáni határozatot.

2020/2. Dékáni Utasítás a COVID-19 koronavírus járvány terjedésének fékezését szolgáló intézkedésekről: távolléti oktatás tesztelése 2020. március 16-án és 17-én az ELTE Társadalomtudományi Karán. 

Oktatókra vonatkozó utasítások

  1. A Társadalomtudományi Karon 2020. március 16-án és 17-én teszt jelleggel minden tanórát távolléti oktatásban kell megtartani a meglévő oktatást támogató felületek (Coospace, Canvas, MeetStreet, Moodle) vagy a Microsoft Office 'Teams' alkalmazás használatával, amiről a kurzus hallgatóit Neptun üzenetben tájékoztatni kell.
  2. Azok az oktatók, akik a kurzusuk elsajátításához szükséges ismereteket nem tudják távolléti oktatással átadni, a kurzus címének és tárgy és kurzus kódjának feltüntetésével jelezzék ezt a nemtavoktatas@tatk.elte.hu e-mail címen 2020. március 16-ig, hogy huzamosabb időtartamú távolléti oktatás elrendelése esetén az elmaradó órák pótlásához szükséges intézkedések tervezhetővé váljanak.
  3. A távolléti oktatás tesztelését végző oktatók mindegyike írja meg releváns tapasztalatait a tavoktteszt@tatk.elte.hu e-mail címre.

Intézetigazgatókra, tanszékvezetőkre, kari bizottságok elnökeire vonatkozó utasítások

  1. Az intézetigazgatóknak / tanszékvezetőknek / kari bizottságok elnökeinek 2020. március 16-ig gondoskodniuk kell az általuk vezetett szervezeti egység / bizottság levélszavazással történő döntéshozatalának teszteléséről, amihez a Dékáni Hivatal nyújt segítséget.

Hallgatókra vonatkozó utasítás

  1. 2020. március 16-án és 17-én a hallgatók az oktatói utasításokban meghatározottak szerint kötelesek teljesíteni tanulmányi kötelezettségeiket beleértve ebbe az oktatást támogató alkalmazások telepítését és az oktatást támogató felületek aktív használatát.

Az utasítás hatálya csak a Társadalomtudományi Kar szervezésében zajló kurzusokra vonatkozik, a más karokon tartandó órákra nem.

Budapest, 2020. március 11.

 

Dr. Juhász Gábor
dékán