Egyetemi tankönyv- és jegyzettámogatás (2016)

Az ELTE Oktatási és Képzési Tanácsa meghirdeti 2016. évi tankönyv- és jegyzettámogatási pályázatot. A TáTK főállású és részállású oktatói a Karhoz nyújthatják be a pályázatokat. 

Pályázat nyújtható be:
1. elsősorban digitális vagy nyomtatott tananyag, illetve jegyzet előállítására,
2. a tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére.
 
A pályázatok benyújtása az ELTE TáTK oktatói számára
Az ELTE TáTK munkatársai a kari rangsorolás érdekében a pályázatokat legkésőbb 2016. szeptember 15-ig (kari határidő) küldjék meg Kun Zsuzsa pályázati koordinátor részére a kunzsuzsa@tatk.elte.hu címre, és Szabari Veronika oktatási és tanulmányi dékánhelyettes számára a tatk.odh@tatk.elte.hu címre.

A pályázat célja a Kar tudományos és oktatási tevékenységéhez kapcsolódó elektronikus jegyzet- és könyvkiadás elősegítése. A pályázaton a Kar oktatói vehetnek részt elektronikus, jegyzettel, tankönyvvel, szöveggyűjteménnyel, könyvvel, CD-ROM-mal, vagy egyéb oktatási segédanyaggal. 

A kiadáshoz kapcsolódó minden költség csak bérben vagy megbízási díjban tervezhető, vagy lehet árajánlatot kérni az Eötvös Kiadótól. Kapcsolattartó: Sándor Júlia telefon: 061-3722683 e-mail: sandor.julia@eotvoskiado.hu 

Az elbírálás során előnyben részesítjük a hiánypótló angol és magyar nyelvű jegyzeteket, valamint a tankönyvként, oktatási segédanyagként az oktatásban közvetlenül felhasználható munkákat. A nyertes pályázóknak hozzá kell járulniuk, hogy a kiadványokban közzétegyük a kar logóját és azt, hogy a mű az ELTE TáTK támogatásával jelent meg. A kéziratot jelenlegi készültségi fokában a pályázathoz mellékelni kell.
 
A pályázathoz mellékelni kell:
1. egy költségtervet, amelyben feltüntetik a bruttó összeget, a kiadás tartalmát, valamint a pénzügyi tételét (sablon a letölthető mellékletek között)
2. a kitöltött kari kiegészítő űrlapot (a letölthető mellékletek között)
 
A pályázat benyújtásának módja:
Kérjük, hogy a pályázatot az alábbi e-mail címekre szíveskedjenek megküldeni a megadott határidőig: tatk.odh@tatk.elte.hu (Szabari Veronika dékánhelyettes) és kunzsuzsa@tatk.elte.hu (Kun Zsuzsa pályázati koordinátor).

Kérdés esetén kérjük forduljanak a Kar pályázati koordinátorához, Kun Zsuzsához.

Rangsorolási űrlap letöltése
Kari kiegészítő űrlap letöltése
Költségvetés excel letöltése
Gyakori kérdések és válaszok


2016.03.30.