Egységesülő Európa?!

Adatelemző verseny egyetemi hallgatók számára

2020.12.10.
Egységesülő Európa?!
Az ELTE Társadalomtudományi Kara országos adatelemző versenyt hirdet. A pályázati határidőt meghosszabbítottuk és megnyitottuk a pályázás lehetőségét BA-s hallgatóknak is.

A verseny célja a kvantitatív elemzési módszerek iránt érdeklődő hallgatók tudásának országos szintű összemérése, és ezen keresztül szakmai beágyazottságuk és elköteleződésük növelése.

 • Virtuóza vagy a matematikai-statisztikai adatelemezési módszereknek?
 • Esetleg elméleti hipotéziseket szeretnél az empirikus megfigyelésekkel szembesíteni?
 • Netán kiemelkedően kreatívnak érzed magad és a szociológiai képzelőt hívnád segítségül, hogy új összefüggésekre mutass rá?

Ha a fenti kérdések bármelyikére, vagy netán mindegyikre igen a válaszod, akkor várjuk a jelentkezésed, hiszen a szociológus közösségnek mindig szüksége van friss utánpótlásra!

Téma, 2020: Egységesülő Európa?!

Az Európai Unió létrejöttének legfőbb célja egy olyan gazdasági térség megteremtése, amely egységes piacot hoz létre a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad áramlásnak biztosítása érdekében. Ugyanakkor az Európai Uniónak egyéb, nem gazdasági céljai is vannak, amelyek között a béke, az emberek jóléte, a tisztességes bánásmód, esélyegyenlőség, és egymás kulturájának kölcsönös tisztelete is kiemelt helyet foglal el. Az EU alapvető értékként tekint az emberi méltóságra, a szabadságra, a demokráciára, az egyenlőségre, a jogállamiságra és az emberi jogokra, amelyek tekintetében szintén egységességre törekszik. Az EU jelenlegi tagállamai azonban jelentősen különböző gazdasági, társadalmi, történelmi, és kulturális örökséggel érkeztek ebbe közösségbe.

Hol tart ma az EU egységesülési folyamat, és milyen irányban halad? Milyen területeken vannak látható nyomai az egységesedésnek és mely területeken nem történt előrelépés? Egyáltalán lehetséges vagy kívánatos az egységesülés? Sikerült, illetve sikerülhet-e a később csatlakozó tagországoknak "felzárkózniuk", vagy a kelet-nyugat, észak-dél, centrum-periféria viszonyok ezt lehetetlenné teszik? Kívánatosnak tartják az EU tagországainak állampolgárai az egységesülési folyamatot, vagy a nacionalizmus felerősödése aláássa a kulturális, illetve értékrendszerek közeledését?

Ezekre, vagy ezekhez hasonló kérdésekre kérdésekre keressük idén a válaszokat, amelyek vizsgálatára a European Social Survey (ESS) nemzetközi összehasonlítára alkalmas adatbázisa is lehetőséget teremt. A pályázóktól ennek megfelelően olyan munkákat várunk, ahol a szociológiai természetű kutatási kérdések megválaszolására felhasználható adatokat nemzetközi (lehetőség szerint EU) összevetésben dolgozzák fel.

Pályázati információk

Értékelés:

Az értékeléskor a téma újszerűsége mellett az elemzés módszerének igényességét is értékelni fogjuk.

 • Tartalmilag azt várjuk, hogy létező nemzetközi vitában foglaljon állást, létező kérdést válaszoljon meg valamely társadalomtudományi területen.
 • Módszertani szempontból haladó statisztika módszer használatát várjuk.

Díjak:

 • pénzdíj: 100 000 Ft
 • publikációs lehetőség támogatása
 • könyvjutalom

Részvételi feltételek:

 • A versenyen minden magyar felsőoktatási intézmény alapképzéses, mesterképzéses és PhD hallgatója részt vehet.
 • A versenyzőknek egy szabadon választott témában kell egy 15-40 ezer karakter hosszúságú, korábban még nem publikált tanulmányt elkészíteniük a Társadalomtudományi Szemle (socio.hu) kéziratokkal szemben támasztott formai követelményeinek (1-3., 6., 8-9. pontok) figyelembevételével. http://socio.hu/index.php/so/instructions-for-authors
 • A tanulmányt és egy rövid bemutatkozást (név, egyetem, szak) a palyazat@tatk.elte.hu címre várjuk.

Adatkezelési tájékoztató

Beadási határidő MEGHOSSZABBÍTVA: 2021. április 10.

 

A verseny védnöke:

Társadalomtudományi Kutatóközpont (Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely), ESS ERIC projekt

A verseny az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató" – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt keretében valósul meg.

TK logóEFOP logó