ELTE TáTK Némedi Dénes Könyvtár könyvtáros munkatársat keres

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtár
könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az ELTE Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtárában olvasószolgálatban, tájékoztatásban való részvétel, a számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése, a folyóiratok kezelése, nyilvántartása és feldolgozása, illetve egyéb munkaköri leírásban meghatározott feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, / Egyetem/ alapképzés/ mesterképzés, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros,
 • angol nyelv társalgás szintű ismerete (középfok)
 •  általános számítógépes felhasználói ismeretek elegendőek
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •  Aleph integrált könyvtári rendszer ismerete
 •  MTMT adminisztrációban jártasság
 •  könyvtárban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 •  együttműködés,
 •  megbízhatóság,
 •  jó (szóbeli és írásbeli) kommunikációs készség,
 •  precizitás,
 • problémamegoldó képesség,
 • csapatmunka,
 •  rugalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz
 •  motivációs levél
 •  felsőfokú oklevél másolata
 •  sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Egri Krisztina, könyvtárvezető részére a egri.krisztina@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az  álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, 
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 9.

2018.09.10.