Erasmus+ hallgatói mobilitási program – 2021/22 tavaszi félévre

2021.09.08.
Erasmus+ hallgatói mobilitási program – 2021/22 tavaszi félévre
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pótpályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. 

A pályázat keretében 2022. szeptember 30-ig lehetséges az Erasmus+ program segítségével külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

ÚTMUTATÓ

A teljes pályázati kiírás, a letölthető űrlapok és segédletek az ELTE honlapján tekinthetők meg. Kérjük, hogy részletesen tanulmányozza a pályázat előkészítése során!

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdések esetén a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalának Nemzetközi Irodája (továbbiakban: NI) áll rendelkezésükre az international@tatk.elte.hu e-mail címen.

Kari online (Microsoft Teams) tájékoztató szeptember 13-án 15.30 órától és szeptember 28-án 9 órától, linkek a csatlakozáshoz hamarosan!

JELENTKEZÉS MENETE

Részképzésre a pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani, ÉS e-mailben is el kell küldeni a teljes, hiánytalan pályázati anyagot az  international@tatk.elte.hu e-mail címre.
Határidő: 2021. október 1. 20.00 óra

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban és e-mailben, a pályázási időszakon kívül e-mailben az NI-nek kell benyújtani.

BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK ÉS SEGÉDLETEK

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati űrlap 
  Az aláírt űrlapot a Neptunos pályázathoz nem kell feltölteni, csak e-mailben az NI-nek elküldeni. Elektronikusan kérjük kitölteni!
 • motivációs levél tanulmányi tervvel (magyarul és a mobilitás nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, és kitér a fogadó egyetemen tanulni kívánt kurzusokra. Amennyiben több egyetemet jelöl meg a pályázatában, nem kell több dokumentumot készítenie, az első helyen megjelölt egyetemre célszerű koncentrálni. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei  (angol nyelven)
  A Tanulmányi Hivatal által kiállított teljesítésigazolás. Mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják!
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvtudás igazolása
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél amit a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak. Formanyomtatvány nincs hozzá. Legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: hallgató neve, a fogadó intézmény adatai, és a szakmai gyakorlat tervezett időpontja.
 • az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya)

Opcionális mellékletek:

 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)

TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

A pályázható egyetemek listája Neptunban látható, valamint a legtöbb egyetem honlapja ebben a listában kattintásra elérhető, (ami szakonként szűrhető) és hasznos kiegészítő információkat tartalmaz. A táblázatban jelölt szükséges nyelvtudás tájékoztató jellegű.

A pályázatok előkészítése során minden esetben javasoljuk az egyes egyetemek honlapjának böngészését az idegen nyelven elérhető kurzusok listájáról vendéghallgatók számára, valamint az előírt nyelvtudás szintjéről és elfogadott nyelvtudást igazoló dokumentumok listájáról.

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP) – diploma utáni szakmai gyakorlatra is!

A pótpályázati felhívás ideje alatt (2021. szeptember 6. és október 1. között) a Neptunban kell pályázni, azon kívül közvetlenül az NI-nek kell benyújtani.

Az ELTE honlapján folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.

Döntés a szakmai gyakorlatokról havonta történik.

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat először a kari Külügyi Bizottság bírálja el, a Hallgatói Erasmus pontozási rendszer szerint.  A kari Külügyi Bizottság által felterjesztettet lista alapján végleges döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)

A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság kéthavonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra a megadott határidőt követően is lehet pályázni.

HASZNOS LINKEK

Kiegészítő támogatási lehetőségek: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Erasmus+ mobilitás az Egyesült Királyságba: https://www.elte.hu/erasmus/egyesult_kiralysag

Élménybeszámolók, inspirációk: https://tka.hu/celcsoport/78/inspiraciok