Erasmus+ hallgatói mobilitási program a 2021/22-es tanévre

2021.01.26.
Erasmus+ hallgatói mobilitási program a 2021/22-es tanévre
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az Erasmus+ program segítségével külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

ÚTMUTATÓ

A teljes pályázati kiírás és a letölthető segédletek az ELTE honlapján tekinthető meg. Kérjük, hogy részletesen tanulmányozza a pályázat előkészítése során!

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdések esetén a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodája (továbbiakban: NI) áll rendelkezésükre az international@tatk.elte.hu e-mail címen.

Kari online (Microsoft Teams) tájékoztató 

 • február 11-én 16 órától  (LINK)
 • február 16-án 14 órától  (LINK)

JELENTKEZÉS MENETE

Részképzésre a pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani, ÉS e-mailben is el kell küldeni a teljes, hiánytalan pályázati anyagot az  international@tatk.elte.hu e-mail címre.
Határidő: 2021. március 1. 20.00 óra

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban és e-mailben, a pályázási időszakon kívül e-mailben az NI-nek kell benyújtani.

BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK ÉS SEGÉDLETEK

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati űrlap 
  Az aláírt űrlapot a Neptunos pályázathoz nem kell feltölteni, csak e-mailben az NI-nek elküldeni. Elektronikusan kérjük kitölteni!
 • motivációs levél tanulmányi tervvel (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, valamint egy előzetes kurzuslistát a fogadó egyetemen hallgatni kívánt kurzusokról. Amennyiben több egyetemet jelöl meg a pályázatában, nem kell több dokumentumot készítenie, az első helyen megjelölt egyetemre célszerű koncentrálni. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei (kreditigazolás) a Tanulmányi Hivatal által kiállítva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvtudás igazolása
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél amit a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak. Formanyomtatvány nincs hozzá. Legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: hallgató neve, a fogadó intézmény adatai, és a szakmai gyakorlat tervezett időpontja.
 • az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya)

Opcionális mellékletek:

 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)

TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

A pályázható egyetemek listája Neptunban látható, valamint a legtöbb egyetem honlapja ebben a listában kattintásra elérhető, (ami szakonként szűrhető) és hasznos kiegészítő információkat tartalmaz.

A pályázatok előkészítése során minden esetben javasoljuk az egyes egyetemek honlapjának böngészését az angol nyelven elérhető kurzusok listájáról vendéghallgatók számára, valamint az előírt nyelvtudás szintjéről.

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP)

Szakmai gyakorlatra a pályázás folyamatos. Az ELTE honlapján folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.

ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat először a kari Külügyi Bizottság bírálja el, a Hallgatói Erasmus pontozási rendszer szerint.  A kari Külügyi Bizottság által felterjesztettet lista alapján végleges döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)

A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság kéthavonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra a megadott határidőt követően is lehet pályázni.

HASZNOS LINKEK

Kiegészítő támogatási lehetőségek: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Erasmus+ mobilitás az Egyesült Királyságba: https://www.elte.hu/erasmus/egyesult_kiralysag

Élménybeszámolók, inspirációk: https://tka.hu/celcsoport/78/inspiraciok