Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázat (2019/20)

2019.03.11.
Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázat (2019/20)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara meghirdeti Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázatát a 2019/20-as tanévre.
A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemzetköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegen nyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 
 
A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.89) kell benyújtani 2019. április 26-a 14 óráig.
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók három fő tevékenység típusra pályázhatnak:
 
 1. Kutatási tevékenység megvalósítása 
Az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához. Tevékenységéről részletes beszámolót készít, eredményeit a lehető legszélesebb körben megismerteti és publikálja.
 
2. Oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel 
 
Az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, melyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.
 
3. Szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken való részvétel
 
Az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegen nyelvű képzési portfoliójának fejlesztéséhez.
 

Erasmus+ partneregyetemek listája
ISCED kódok

Pályázati űrlap

Pályázati feltételek
 
Pályázatot nyújthat be az, aki
 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek*;
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
 • *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
 
Hova?
 
Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.  
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.
 
Mennyi időre?
 
A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 60 nap. Az ELTE várhatóan az első fordulóban 14 napnyi mobilitást tud támogatni, de ettől függetlenül a mobilitás időtartama lehet hosszabb.
A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet pályázatában indokol, és bemutatja be, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni.
 
Mit tartalmaz a támogatás?
 
 • A programban részt vevők támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához.
 • Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.
 • Az ösztöndíj két részből áll: napi díj (ösztöndíj) + útiköltség támogatás (átalánydíj)
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi, azaz nincs közbeszerzés.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.
 • Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő:
 

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

Ausztria

140,00 €

Görögország

140,00 €

Lettország

110,00 €

Olaszország

140,00 €

Belgium

140,00 €

Finnország

170,00 €

Liechtenstein

170,00 €

Portugália

140,00 €

Bulgária

110,00 €

Franciaország

140,00 €

Litvánia

110,00 €

Románia

110,00 €

Ciprus

140,00 €

Hollandia

140,00 €

Luxemburg

110,00 €

Spanyolország

140,00 €

Cseh Köztársaság

110,00 €

Horvátország

110,00 €

Macedónia

110,00 €

Svédország

170,00 €

Dánia

170,00 €

Írország

170,00 €

Málta

140,00 €

Szlovákia

110,00 €

Egyesült Királyság

170,00 €

Izland

170,00 €

Németország

140,00 €

Szlovénia

110,00 €

Észtország

110,00 €

Lengyelország

110,00 €

Norvégia

170,00 €

Törökország

110,00 €

 

Az utazási támogatás összege:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

20,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000–19999 km

1300,00 €

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?
 
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:
 • kitöltött, aláírt pályázati űrlap,
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza: 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
  • a tervezett tevékenység leírását, 
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.
 
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari Nemzetközi Iroda áll rendelkezésre.