ERASMUS+ NEMZETKÖZI KREDITMOBILITÁS – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázható egyetem: University of Illinois at Chicago Department of Urban Policy and Planning (UIC UPP)

Időpont: 2018/19. őszi szemeszter

Téma: „The theory and practices of social dialogue; Planning and implementing public policies with citizen participation with special regard to gender issues.”

„A társadalmi dialógus elmélete és gyakorlata; az érintett közösségek részvétele a közpolitikák tervezésében és végrehajtásában, különös tekintettel a társadalmi nemek kérdéskörére.”

A sikeresen pályázó hallgatók köre:

ELTE TáTK MA szakos hallgató; PhD. hallgató;

A pályázat elbírálása során a témában már korábban kutató, illetve a vonatkozó képzésben résztvevő hallgatók előnyt élveznek.  

A pályázás feltételei a https://www.elte.hu/erasmus-kreditmobilitas/palyazat honlapon meghatározott feltételeken túl:

1.      Motivációs levél angol nyelven

2.      A pályázat témájához kötődő tanulmányi terv angol nyelven, különös tekintettel a társadalmi nemek témakörére

3.      Angol nyelvből komplex nyelvtudás – legalább B2 nyelvvizsga (Campus Mundi feltétel)

4.      Az előző félévi súlyozott tanulmányi eredmény eléri a 4,51 átlagot.

A benyújtás határideje: 2018. április 6.

A pályázatot a borsos@tatk.elte.hu email címre kell benyújtani. A tárgy sorba az „Erasmus nemzetközi kreditmobilitás” hivatkozást kell beírni.

A pályázónak párhuzamosan meg kell pályáznia a Campus Mundi http://www.tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez ösztöndíjat, mely a tanulmányút anyagi feltételeit (útiköltség, ösztöndíj) fogja biztosítani. A Campus Mundi pályázatban fel kell tüntetni az Erasmus Kreditmobilitás pályázat teljes anyagát.

Egyéb tudnivalók:

·       A pályázatot elnyert hallgatók egyéni tanrendben teljesíthetik az ELTE TáTK tanulmányi kötelezettségeit.

·       Egyéni vizsgarend szerint teljesíthetik vizsgáikat.

·       A University of Illinois at Chicago egyetemen felvett órákat az ELTE TáTK-on megajánlott szabadon választott tárgyak terhére vehetik fel.

·       További információk Kövér-Van Til Ágnestől, a Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak szakigazgatójától kérhetők: kovera@tatk.elte.hu

 

 

2018.03.22.