Erasmus+ oktatói mobilitási pályázat (2019/20)

2019.03.11.
Erasmus+ oktatói mobilitási pályázat (2019/20)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara pályázatot ír ki 2019/2020. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.
A pályázat keretében 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.
A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.89.) kell benyújtani 2019. április 26-a 14 óráig.
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat célja:
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.
A pályázat tárgya:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel 2019/2020-as tanévre és adott oktatási szakterületre érvényes kétoldalú megállapodással (Erasmus+ Inter-Institutional Agreements) rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. Az oktatási mobilitás során támogatott időtartam 5 nap, mely alatt 8 tanóra oktatási tevékenység megvalósítása kötelező. (Az oktatás időtartamába az utazási napok nem számíthatók bele).
 

Pályázati űrlap

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitásban az ELTE
• főállású,
• félállású,
• vagy óraadó oktatói vehetnek részt, továbbá aki
• magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
• Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: amennyiben a pályázó óraadó oktatója az intézménynek megbízási szerződéssel, úgy mind a pályázati időszakra és sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként az oktatónak csatolni szükséges megbízási szerződésének másolt példányát.
 

Mit tartalmaz a támogatás?

 • Az Erasmus+ program keretében az oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához.
 • Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.
 • Az ösztöndíj két részből áll: napi díj (ösztöndíj) + útiköltség támogatás (átalánydíj)
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinttartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi, azaz nincs közbeszerzés.
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem oktatója, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.
 • Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő: 

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

Ausztria

140,00 €

Görögország

140,00 €

Lettország

110,00 €

Olaszország

140,00 €

Belgium

140,00 €

Finnország

170,00 €

Liechtenstein

170,00 €

Portugália

140,00 €

Bulgária

110,00 €

Franciaország

140,00 €

Litvánia

110,00 €

Románia

110,00 €

Ciprus

140,00 €

Hollandia

140,00 €

Luxemburg

110,00 €

Spanyolország

140,00 €

Cseh Köztársaság

110,00 €

Horvátország

110,00 €

Macedónia

110,00 €

Svédország

170,00 €

Dánia

170,00 €

Írország

170,00 €

Málta

140,00 €

Szlovákia

110,00 €

Egyesült Királyság

170,00 €

Izland

170,00 €

Németország

140,00 €

Szlovénia

110,00 €

Észtország

110,00 €

Lengyelország

110,00 €

Norvégia

170,00 €

Törökország

110,00 €

 

Az utazási támogatás összege:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

20,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000–19999 km

1300,00 €

 

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

 • kitöltött, aláírt pályázati űrlap;
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
 • a partneregyetem/fogadó fél nevét;
 • a partner tanszék/intézet nevét;
 • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
 • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
 • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
 • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét).
 • · nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari Nemzetközi Iroda áll rendelkezésre.