Erasmus+ személyzeti mobilitási pályázat (2019/20)

2019.03.11.
Erasmus+ személyzeti mobilitási pályázat (2019/20)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara pályázatot ír ki 2019/2020. tanévi Erasmus+ személyzeti mobilitási programban való részvételre.
 
A kari pályázatokat a TáTK Nemzetközi Irodában (7.89) kell benyújtani 2019. április 26-a 14 óráig.
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A pályázat célja:
Az Erasmus + képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében egyénileg, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.
 
A pályázat tárgya:
Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország és Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ stb.), mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.  
A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés az ELTE és a fogadó intézmény között.

Erasmus+ partneregyetemek listája
ISCED kódok

Pályázati űrlap

Kik nyújthatnak be pályázatot?
• magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
• főállású munkatársa; illetve főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek*;
• a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
• vállal ELTE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során. (nem kizáró feltétel).
• akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).
• *Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
 
Mit tartalmaz a támogatás?
A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi képzési tevékenységük megvalósításához, mely két részből áll: napi általány ösztöndíj+ egyszeri útiköltség támogatás.

 Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.

· Az utazási támogatás összege az ELTE székhelye (Budapest) és a fogadó intézmény székhelye közötti távolság alapján kerül kiszámításra. 

 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kinn tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához. 
 • Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg a kiutazást, azaz nincs közbeszerzés.
 • ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi. 
 • Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő: 

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

CÉLORSZÁG

NAPIDÍJ

Ausztria

140,00 €

Görögország

140,00 €

Lettország

110,00 €

Olaszország

140,00 €

Belgium

140,00 €

Finnország

170,00 €

Liechtenstein

170,00 €

Portugália

140,00 €

Bulgária

110,00 €

Franciaország

140,00 €

Litvánia

110,00 €

Románia

110,00 €

Ciprus

140,00 €

Hollandia

140,00 €

Luxemburg

110,00 €

Spanyolország

140,00 €

Cseh Köztársaság

110,00 €

Horvátország

110,00 €

Macedónia

110,00 €

Svédország

170,00 €

Dánia

170,00 €

Írország

170,00 €

Málta

140,00 €

Szlovákia

110,00 €

Egyesült Királyság

170,00 €

Izland

170,00 €

Németország

140,00 €

Szlovénia

110,00 €

Észtország

110,00 €

Lengyelország

110,00 €

Norvégia

170,00 €

Törökország

110,00 €

 Az utazási támogatás összege:

TÁVOLSÁG

UTAZÁSI KÖLTSÉG

10–99 km

20,00 €

100–499 km

180,00 €

500–1999 km

275,00 €

2000–2999 km

360,00 €

3000–3999 km

530,00 €

4000–7999 km

820,00 €

8000–19999 km

1300,00 €

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?
A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

 • kitöltött, aláírt pályázati űrlap;
 • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), amely tartalmazza 
  • a partneregyetem/fogadó fél nevét,
  • a tervezett tevékenység leírását,
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (a dokumentum utólagos hiánypótlására van lehetőség);
 • szakmai önéletrajz;
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a kari Nemzetközi Iroda áll rendelkezésre.