Idegennyelv-ismereti követelmények változása az ELTE szakjain

2023.03.23.
Idegennyelv-ismereti követelmények változása az ELTE szakjain
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói számára a 2022. évi LIX. törvénynek megfelelően nem kötelező a nyelvvizsga a diplomaszerzéshez. Mivel azonban az egyetem meghatározó szerepet tulajdonít az idegen nyelvek ismeretének, így egyes esetekben idegennyelv-ismereti követelményeket állít hallgatói elé, a felvételi eljárás során pedig a nyelvvizsgát értékes pontokkal jutalmazza.

Az idegen nyelv ismeretére vonatkozóan az Országgyűlés 2022 végén törvényben úgy rendelkezett, hogy azt nem az oklevél megszerzésének feltételéül írja elő nyelvvizsga formájában, hanem annak oktatását és mérését a felsőoktatási intézmények feladataként határozza meg szaknyelvi ismeret formájában. A törvény intézményi szintű végrehajtásáról az Eötvös Loránd Tudományegyetem az alábbi tájékoztatást adja.

1.  Az Egyetem jelenlegi hallgatói számára ajánlott, de nem kötelező a nyelvvizsga megszerzése az oklevél kiadásához.

2. Tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévben és azt követően megkezdő hallgatók számára az ELTE a tantervében fogja rögzíteni a megszerzendő szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek meglétének szükségességét. A tantervmódosításokat az egyetem 2023. június 30-ig fogja elvégezni, a változásokról valamennyi érintett hallgatóját értesíteni fogja.

3. Mentesülnek az idegen nyelvi kötelezettség teljesítése alól azon hallgatók, akik a 2022/2023-as tanév tavaszi, vagy a 2023/2024-es tanév őszi félévében szerzik meg a végbizonyítványukat.

4. Tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévet megelőzően megkezdő hallgatók tanterve az idegen nyelvek ismerete szempontjából nem módosul, esetükben tehát sem jogszabályi, sem tantervi követelményként nem kerül meghatározásra idegen nyelv ismerete (kivéve, ha a tanterv már eddig is tartalmazott ilyet).

5.  A doktori képzéshez kapcsolódó nyelvvizsga-követelmények módosításáról az Egyetem Szenátusa külön dönt az Egyetemi Doktori Tanács javaslata alapján.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem úgy is, mint a világon a második legtöbb (közel 70) nyelvet oktató felsőoktatási intézmény, meghatározó szerepet tulajdonít a hallgatók idegen nyelv ismeretének. Az ELTE hisz abban, hogy ez nélkülözhetetlen eleme az értelmiségi létnek, ezért

az egyetem által közvetített tudás szerves részének tekinti az idegen nyelvek ismeretét.

Az Egyetem hallgatói tanulmányaik során – szakonként eltérő módon – a kezdetektől találkoznak idegen nyelvű szakirodalommal, valamint a szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen nyelvi ismeretekkel. A magyar hallgatók gyakran külföldi társaikkal együtt vesznek részt a külföldiek számára hirdetett angol nyelvű kurzusokon, és sok esetben annak megválasztásra is lehetőségük van, hogy magyar vagy angol nyelven vizsgáznak-e. Az ELTE hallgatóinak 12%-a (4600 fő) külföldi, az Egyetem a jelen félévben oktatott 20.000 kurzusának 20%-át magyartól eltérő nyelven tartja. Az ELTE vezető helyen áll a magyar anyanyelvűek számára kínált idegen nyelvű ismeretek terén abból a szempontból is, hogy az országosan hirdetett 75 idegen nyelvű szakra 2022-ben a legtöbb hallgatót vette fel (16 szakra 651 főt, ami az országos létszám 22%-a).

Az ELTE elkötelezettsége az idegennyelv-ismeret iránt szerencsés módon találkozik a hallgatók értékrendjével is,

amit kiválóan jelez, hogy az elmúlt évek nyelvvizsga-amnesztiái az utóbbi tíz évben kiadott több mint 75.000 ELTE-s diploma kicsivel több, mint 10%-át érintették. Az idegen nyelv ismerete már az ELTE-re jelentkezők számára is fontos: a 2022 szeptemberében alap- és osztatlan képzésre felvett 8400 hallgató közül 1880-an rendelkeztek felsőfokú és 4000-en középfokú nyelvvizsgával, ami azt jelenti, hogy a diplomával még nem rendelkező gólyák 70%-a legalább egy nyelvből középfokú általános nyelvismeret birtokában volt.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a leendő ELTE-s hallgatókat továbbra is ösztönözni kívánja az idegennyelv-ismeret minél korábbi megszerzésére, ezért a 2024-es felvételi eljárástól kezdődően a korábbinál is több ponttal ismeri el az idegennyelvtudást.