Kari TDK felhívás – 2021. ősz

2021.09.08.
Kari TDK felhívás – 2021. ősz
A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden alap- vagy mesterszakos hallgatója egy 20–40 oldalas dolgozattal, amelyet  2021. 11. 09. reggel 8 óráig kell elküldeni. A TDK konferencia tervezett időpontja 2021. 12. 10.

BEADÁSI HATÁRIDŐ

A dolgozatot  2021. 11. 09. reggel 8 óráig kell elküldeni a tdk@tatk.elte.hu címre.  

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

EGYÉB FORMAI KÖVETELMÉNYEK

  • Betűtípus: Times New Roman 12
  • Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
  • A margók mérete egységesen: 2,5 cm
  • Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
  • Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
  • Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is. 

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ MEGBESZÉLÉS

A TDK-ra való felkészülés segítése érdekében Gecser Ottó (habil. egyetemi docens, Szociológia Tanszék) tájékoztató megbeszélést tart a 0.100C-ben 09. 16-án du. 4-kor, melyre minden érdeklődőt várunk! Regisztrálni nem szükséges.

A KONFERENCIA IDŐPONTJA

2021. 12. 10.

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat). 

További információért és kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni: Gecser Ottó (kari TDK-elnök) és Lengyel Lea (kari TDK-titkár).

Az esemény a "Tehetségből fiatal kutató" (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007) pályázat támogatásával valósul meg.