Kari TDK felhívás – 2021. tavasz

2021.02.13.
Kari TDK felhívás – 2021. tavasz
A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden alap- vagy mesterszakos hallgatója egy 20–40 oldalas dolgozattal, amelyet  2021. 04. 26. éjfélig kell elküldeni. A TDK konferencia az online térben valósul majd meg 2021. 05. 14-én.

BEADÁSI HATÁRIDŐ

A dolgozatot  2021. 04. 26. éjfélig kell elküldeni a tdk@tatk.elte.hu címre.  

A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó és a témavezető nevét, valamint a szakot és a képzési formát (BA, MA).

EGYÉB FORMAI KÖVETELMÉNYEK

  • Betűtípus: Times New Roman 12
  • Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
  • A margók mérete egységesen: 2,5 cm
  • Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/tanulmanyok_bekuldese/)
  • Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
  • Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is. 

Felkészülést segítő megbeszélés

A TDK-ra való felkészülés segítése érdekében Sik Domonkos (habil. egyetemi docens, Társadalomelmélet Tanszék) tájékoztató online megbeszélést tart március 2-án du. 2-kor, melyre minden érdeklődő jelentkezését várjuk! Regisztrálni a programra a Lengyel Lea TDK-titkár (lengyel.lea@tatk.elte.hu) e-mail címén lehet.

A KONFERENCIA IDŐPONTJA

2021. 05. 14.

A kari TDK online konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat). 

További információért és kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni: Sik Domonkos (kari TDK-elnök) és Lengyel Lea (kari TDK-titkár).