Kari TDK-felhívás – 2022. ősz

2022.09.26.
Kari TDK-felhívás – 2022. ősz
A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az ELTE TáTK minden alap- vagy mesterszakos hallgatója egy 20–40 oldalas dolgozattal, amelyet 2022.11. 15. éjfélig (23:59) kell elküldeni. A TDK konferencia időpontja: 2022.12.09.

DOLGOZATBEADÁS

A dolgozatot 2022.11.15. éjfélig (23:59) kell elküldeni a tdk@tatk.elte.hu címre. A TDK titkár minden esetben válaszemailben nyugtázni fogja a dolgozat beérkezését. Ha nem kapnak egy napon belül válaszlevelet, akkor vegyék fel a kapcsolatot a TDK titkárral annak érdekében, hogy a dolgozat véletlenül se kerüljön észrevétlenül a levelezőrendszer spam mappájába.

A dolgozat címlapján NE legyen raja a pályázó és a témavezető neve, ezt abba az emailbe kérjük beleírni, aminek a csatolmányaként a pályázatot leadják. Ha a pályázó speciális szükségletű hallgató, kérjük, hogy ugyanebben az emailben jelezze, milyen segítséget szeretne kapni a TDK konferencián.

A címlapon CSAK a dolgozat címét tüntessék fel, továbbá azt a szakot és képzési formát, amire a pályázó jár (pl. Nemzetközi tanulmányok, alapképzés), illetve egy általa választott jeligét, ami a dolgozatát azonosíthatóvá teszi (pl. „Bagoly”).

EGYÉB FORMAI KÖVETELMÉNYEK

  • Nyelv: magyar vagy angol
  • Betűtípus: Times New Roman 12
  • Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5
  • A margók mérete egységesen: 2,5 cm
  • Hivatkozások: egy adott hivatkozási standard konzekvens használata (pl. https://szociologia.hu/szoc-szemle)
  • Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia
  • Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők.

A TDK KONFERENCIA

Időpontja: 2022.12.09.

A kari konferencián 15 perces prezentációt kell tartani a dolgozatról, reflektálva az időközben megkapott opponensi bírálatra is. 

A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más egyetemen folytatják tanulmányaikat). 

A konferencia online formában kerül megrendezésre.

További információért és kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni: Gecser Ottó (kari TDK-elnök) és Czakó Bernadett (kari TDK-titkár).