Klebelsberg Kuno-ösztöndíj

2019.11.28.
Klebelsberg Kuno-ösztöndíj
A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a 2020. évre szóló Klebelsberg Kuno-ösztöndíjra. 

A pályázati kiírás célja

Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken:

  • a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása,
  • a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint „oral history tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak,
  • gyűjteményi alapú hungarika-anyagok szisztematikus feltárása, azokról tételes jegyzék és - lehetőség szerint - másolat készítése, a vonatkozó forrásanyagok számbavétele,
  • a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósítása,
  • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúra- és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek) tanulmányozása,
  • a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások elősegítése és támogatása.

Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki...

  • mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
  • korábban elnyert és felhasznált Klebelsberg Kuno-ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az ösztöndíj akkor nyerhető el újra, ha az ösztöndíjas megelőző ösztöndíjról szóló beszámolóját a bíráló bizottság kiválóan megfeleltre értékelte. Tehát amennyiben a pályázó a 2019-es évre Klebelsberg Kuno-ösztöndíjban részesült, beszámolóját soron kívül, 2019. december 31-ig postán és e-mailen is be kell nyújtania,
  • vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, amelyben Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik – az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.

Benyújtási határidő

 2020. január 17. 

A teljes kiírás a kormányzati portálon található:  https://www.kormany.hu/hu/dok?source=6&type=206#!DocumentBrowse