Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Ösztöndíjprogramok

2019.03.06.
Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Ösztöndíjprogramok
A programok célja, hogy támogassák  a Kárpát-medencében, valamint a diaszpórában élő magyar közösségeket, elősegítsék a Magyarországgal való kapcsolattartást, erősítsék a magyar nemzet összetartozását szerte a világon.

A pályázati anyagokat 2019. március 25-ig várják postai úton a kiírásban megadott címre.

A Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíjprogram  felhívása
A Petőfi Sándor Ösztöndíjprogram felhívása


Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
b) büntetlen előéletű,
c) magyar állampolgár, 
d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
e) közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,
f) magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,
g) vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magya-rország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

Az a pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, úgy az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még kettő alkalommal nyújthat be pályázatot és ugyanazon célország ismételten megjelölésre kerülhet.

Plakát