Köszönetnyilvánítás

Budapest, 2020. június 5.

2020.06.05.
Köszönetnyilvánítás
Magyarország legnagyobb szociális képzőhelyének, az ELTE Társadalomtudományi Karának közössége nevében szeretném megköszönni a személyes és szakosított szociális szolgáltatásokban, a gyermekvédelemben és a közösségi munka területein dolgozó szakemberek áldozatos munkáját a járvány elleni küzdelemben. Külön szeretném kifejezni köszönetünket azoknak a hallgatóinknak, akik a napi munkavégzés mellett teljesítették tanulmányi kötelezettségeiket, és azoknak is, akik ebben a nehéz helyzetben önkéntes munkájukkal tettek bizonyságot emberségükről és szakmai elkötelezettségükről.

Szakmai és személyes tapasztalatainkból tudjuk, hogy a szociális szolgáltatások területén a járvány által előidézett új helyzethez való azonnali alkalmazkodás, a megváltozott körülményeknek és szabályoknak megfelelő új gyakorlatok elsajátítása, valamint a fertőzés szempontjából megnövekedett kockázatú környezetben (pl. idősgondozás és hajléktalanellátás) végzett segítőmunka a szociális dolgozók részéről – az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan – jelentős erőfeszítéseket, önzetlenséget és szakmai összpontosítást követelt.

Köszönjük minden, a szociális ellátásban dolgozó munkatárs kitartását, akik a járványügyi veszélyhelyzet idején kiemelkedő szakmai elhivatottságról és a marginalizált csoportok iránti elkötelezettségről és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot.

 

Tisztelettel,
Juhász Gábor dékán és az ELTE Társadalomtudományi Kar közössége