Megjelent Papp Richárd Vízzel írt valóság – A kultúra arcai c. kötete

Megjelent Papp Richárd [habilitált egyetemi docens, Kulturális Antropológia Tanszék] Vízzel írt valóság – A kultúra arcai című kötete az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában. A kötet az ELTE Oktatási és Képzési Tanácsának 2018. évi tankönyv- és jegyzettámogatási pályázatán nyert támogatást.

A kötet teljes terjedelmében a fenti ablakban olvasható, vagy az oldal alján letölthető.

Rövid összefoglaló: A kulturális antropológia tudománya az emberek, az emberi viselkedés általános megértésére törekszik, megkísérelve az emberiség sokszínűségének átfogó megismerését. A kulturális antropológia az antropológiai megismerés azon ágazata, amely a társadalmak életének mintáira és kulturális jelentéseire fókuszál. A jegyzet olyan aspektusokat mutat be az emberiség kultúráiból, amelyeket többségünk totális evidenciaként, univerzális tényként kezel.

A kötetben körüljárt témakörök: A kultúrák sokszínűsége; Ki a „racionális”?; A bennünk élő kultúra; Kultúra és személyiség; Kik vagyunk?; Az identitás és az etnicitás; Vallások és kultúrák; Mítoszok és rítusok; Globalizáció, társadalmi változások és kulturális adaptációk.

A kötet letöltése.
2018.11.10.