Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat a 2020/2021-es tanévre

2020.06.05.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat a 2020/2021-es tanévre

For English content, please scroll down.

 
HU—A kiemelkedő tanulmányi eredményű és szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére az oktatásért felelős miniszter a 2020/21. tanévre nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

Az ösztöndíj 10 hónapra szól, 40 000 Ft / hó összegű. Csak a 2020/21. tanévben kaphatja meg a nyertes pályázó, ha aktív hallgatói jogviszonya lesz.

Beadási határidő (meghosszabbítva): 2020. augusztus 31.

A beadás helye: Neptunos kari kérvényen, ami 2020. június 12-től lesz elérhető „TáTK nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2020/21” néven

Letölthető dokumentumok: Pályázati kiírás

EN—For the academic year of 2020/21, students with excellent academic/professional resulsts are enitled to apply for higher education scholarship awarded by the Minister for Education.

The shcolarship, HUF 40 000/month, is given for 10 months. Only those will be given the scholarship who have active status for the next academic year.

Application deadline (extended): August 31, 2020.

The applications shall be submitted via Neptun. The request titled "National Higher Education Scholarhip 2020/21" will be available from 12th June 2020. 

Downloadable documentsCall for applications