Pályázat kutatási és publikációs tevékenység támogatására PhD hallgatóknak

A pályázat az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató"  A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt keretében valósul meg.

A pályázat célja: A PhD hallgatók kutatási tevékenységének támogatása, illetve a kutatási eredmények disszeminációjának támogatása (tudományos publikációkban, konferenciákon vagy tudománynépszerűsítő rendezvényeken).
Kutatási tevékenység esetében a támogatásból terepmunka végzése, illetve adatok, dokumentumok beszerzése, publikáció esetében pedig a lektorálás költségei finanszírozhatók. A pályázat nyertesei vállalják, hogy a végzett kutatás eredményeiből tudományos publikációt készítenek és az ELTE TáTK által rendezett Kutatók Éjszakáján is bemutatják.

A megpályázható támogatás összege maximum 250 ezer Ft/félév
A pályázat többször benyújtható.
A pályázat rendelkezésére álló keretösszeg 2 millió forint. A pályázatok benyújtása folyamatos a meghirdetett keret erejéig, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig.

Pályázhatnak: Az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező PhD hallgatói. A pályázat kiemelt célja, hogy anyagilag támogassa azon hallgatók tudományos tevékenységét, akik nem magyar állami ösztöndíjas formában tanulnak, illetve nem részesülnek egyéb tanulmányi vagy tudományos ösztöndíjban (például Új Nemzeti Kiválóság Program). Ezért a hallgatónak a PhD tanulmányai kezdete óta folyósított egyéb ösztöndíjait az elbírálásnál figyelembe kell venni.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
  • A doktori témavezető ajánlása
  • Pályázati adatlap (letölthető a kiírás alatti linken)
  • Kutatási terv és publikáció absztraktja, a publikáció megjelenésének tervezett helye és ideje

A beadás helye: emailben a doktori@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

A pályázatok elbírálására folyamatos. A beérkezett pályázatokról a doktori iskola alprogramjainak programvezetője véleményezése alapján a Szociológia Doktori Iskola vezetője és az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt szakmai vezetője dönt. Az elbírált pályázatokról a pályázókat e-mailben értesítjük. A támogatás kifizetése az ELTE Társadalomtudományi Karával megkötött hallgatói munkaszerződés keretében valósul meg. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a nyertes pályázó a Szociológia Doktori Iskola részére elküldi a kutatási beszámolót és a megjelent publikáció szkennelt változatát, illetve online megjelenés esetén a linkjét. A publikáció csakis abban az esetben fogadható el, amennyiben a nyertes pályázó a publikációban jelzi, hogy kutatása az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt támogatásával valósult meg.
A beszámolóval együtt a mellékelt „ESZA” kérdőívet is kérjünk kitöltve és aláírva eljuttatni a doktori iskolához. A kérdőívben kért adatok megadása nem kötelező, amennyiben a pályázó ehhez nem járul hozzá, úgy kérjük hogy írjanak egy erre vonatkozó megjegyzést a kérdőívre és írják alá a dokumentumot. 

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!
Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a  doktori@tatk.elte.hu címen!

Pályázati adatlap letöltése.
ESZA kérdőív2018.09.24.