Pályázat kutatási és publikációs tevékenység támogatására PhD hallgatóknak

2020.01.08.
Pályázat kutatási és publikációs tevékenység támogatására PhD hallgatóknak

A pályázat az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató"  A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt keretében valósul meg.

A pályázat célja: A PhD hallgatók kutatási tevékenységének támogatása, illetve a kutatási eredmények disszeminációjának támogatása (tudományos publikációkban, konferenciákon vagy tudománynépszerűsítő rendezvényeken).

Kutatási tevékenység esetében a támogatásból terepmunka végzése, illetve adatok, dokumentumok beszerzése, publikáció esetében pedig a lektorálás költségei finanszírozhatók. A pályázat nyertesei vállalják, hogy a végzett kutatás eredményeiből tudományos publikációt készítenek és az ELTE TáTK által rendezett Kutatók Éjszakáján is bemutatják.

 

A megpályázható támogatás összege maximum 250 ezer Ft/félév

A pályázat többször benyújtható.

A pályázat rendelkezésére álló keretösszeg 3 millió forint. A pályázatok benyújtása folyamatos a meghirdetett keret erejéig, de legkésőbb 2020. május 30-ig.

Pályázói kör: az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola PhD hallgatói jelenleg aktív jogviszonnyal pályázhatnak, és a pályázat megvalósítása alatt, az elnyert összeg kifizetésekor is aktív jogviszonyuk kell, hogy legyen.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  • A doktori témavezető ajánlása

  • Pályázati adatlap (letölthető a kiírás alatti linken)

  • Kutatási terv és publikáció absztraktja, a publikáció megjelenésének tervezett helye és ideje

 

A beadás helye: emailben a doktori@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

 

A pályázatok elbírálására folyamatos. A beérkezett pályázatokról a doktori iskola alprogramjainak programvezetője véleményezése alapján a Szociológia Doktori Iskola vezetője és az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt szakmai vezetője dönt. Az elbírált pályázatokról a pályázókat e-mailben értesítjük. A támogatás kifizetése az ELTE Társadalomtudományi Karával megkötött ösztöndíjszerződés keretében valósul meg. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a nyertes pályázó a Szociológia Doktori Iskola részére elküldi a kutatási beszámolót és a megjelent publikáció szkennelt változatát, illetve online megjelenés esetén a linkjét. A publikáció csakis abban az esetben fogadható el, amennyiben a nyertes pályázó a publikációban jelzi, hogy kutatása az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 projekt támogatásával valósult meg.

A beszámolóval együtt a mellékelt „ESZA” kérdőívet is kérjünk kitöltve és aláírva eljuttatni a doktori iskolához. A kérdőívben kért adatok megadása nem kötelező, amennyiben a pályázó ehhez nem járul hozzá, úgy kérjük hogy írjanak egy erre vonatkozó megjegyzést a kérdőívre és írják alá a dokumentumot. 

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a  doktori@tatk.elte.hu címen!

Pályázati adatlap letöltése
ESZA kérdőív

Adatkezelési tájékoztató

ESZA logó