Pályázat: Terepgyakorlat finanszírozása 2018/19 II. félév

2019.01.29.
Pályázat: Terepgyakorlat finanszírozása 2018/19 II. félév
A terepgyakorlat finanszírozását a karon megvalósuló „A felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, komplex fenntartható tanulástámogatási környezet kialakítása, az oktatás innovatív megújítása az ELTE telephelyein" (EFOP-3.4.3.-16-2016-00011)  pályázat teszi lehetővé. Terveink szerint 2019/2020-as tanévvel bezárólag vagy a forrás kimerüléséig minden félévben meghirdetjük.

A terepgyakorlatokat a pályázat tartalmi előírásai szerint kevésbé fejlett régiókban kell szervezni (ez bármi lehet, Pest megyén és Bp-en kívül). 

Pályázhatnak:  oktatók 2018/19-es tanév II. félévében meghirdetett kurzushoz kapcsolódó terepgyakorlattal. Pályázni Kocsis Szilviánál lehet a szilvia.kocsis@tatk.elte.hu címen,  határidő 2019. április 5. A pályázati beszámoló számára a terepgyakorlat és annak eredményeinek tartalmi ismertetésén kívül kérni fogjuk jelenléti ívvel és fényképekkel igazolni a gyakorlat megtörténtét. 

Pályázható költségek:

      - szállásköltség oktatóknak és diákoknak (5000 Ft/fő-ben maximálva)
      - útiköltség oktatóknak
     - útiköltség hallgatóknak akkor, ha a terepgyakorlat NEM szakmai gyakorlatként valósul meg

A szakmai gyakorlatként megvalósuló terepgyakorlat hallgatói útiköltségének finanszírozására rendelkezésre áll a Kari Ösztöndíj  izottság (KÖB) félévente kiírt pályázata.  Fontos tudni: a hallgatóknak kell önállóan pályázni erre, a pályázat évente kétszer,  január 15-ig és augusztus 15-ig kerül kiírásra.  A KÖB keretének esetleges kimerülése esetén az EFOP átvállalja a diákok  (vonatjeggyel stb. igazolt) utaztatásának költéségét is.

ESZA logó