Pályázati- és projekttanácsadó munkatársat keres a Dékáni Hivatal

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal
pályázati- és projekttanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 • Hazai és nemzetközi oktatói és hallgatói pályázatok figyelése, közzététele a honlapon, érdekeltek e-mailen történő értesítése. 
 • Pályázati dokumentumok (felhívások, útmutatók, stb.) megismerése, szükség esetén tanácsadás, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, elsősorban eljárásrendi és tervezési vonatkozásokban. 
 • Pályázati és megvalósítási eljárásrendek feldolgozása, nyomon követése. 
 • Futó pályázatok gondozása, beszámolási kötelezettség figyelése, támogatás a módosítási kérelmek, beszámolók, elszámolások előkészítésében, adatgyűjtés, elektronikus pályázati portálok kezelése. Kapcsolattartás a partnerekkel, illetve konzorciumi pályázatok esetén a főpályázó képviselőivel. Kiutazások előkészítésében való közreműködés. Pályázati adminisztráció végzése. 
 • Pályázati nyilvántartások vezetése, aktualizálása. 
 • Pályáztató szervekkel való kapcsolattartás, információs napokon történő részvétel, egyedi kérdések továbbítása. 
 • Belső pályázatok lebonyolítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló "1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, / Egyetem,
 • angol nyelvből legalább középfokú C típusú (azaz angol B2, komplex) nyelvvizsga
 • általános számítógépes felhasználói ismeretek elegendőek, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat; felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • a felsőoktatási környezet ismerete
 • MS Word, Excel program magas szintű ismerete
 • nemzetközi pályázati tapasztalat
 • felsőoktatás pályázataiban szerzett tapasztalat
 • operatív programok pályázatírásában és lebonyolításában szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 • jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,
 • jó (szóbeli és írásbeli) kommunikációs készség,
 • önálló, kreatív munkavégzésre való képesség,
 • precizitás, megbízhatóság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • motivációs levél
 • oklevél és bizonyítvány-másolatok
 • nyelvtudást igazoló okirat
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 7. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 13.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Dékáni Hivatal részére a dh@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. Pályázni lehet a pályázat megküldésével a Dékáni Hivatal e-mailcímére: dh@tatk.elte.hu. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a hivatkozási számot, TáTK/2913/1 (2018) valamint a munkakör megnevezését: „pályázati- és projekttanácsadó”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint  álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.

2018.11.27.