Pályázati felhívás fiatal kutatók számára

2019.02.05.
Pályázati felhívás fiatal kutatók számára

A Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság (GFTT) – a névadó szellemi örökségének gondozása jegyében – Gazsó Ferenc Emlékdíjat hozott létre, amelyet azoknak a fiatal (40 év alatti) kutatóknak ítél oda, akik a Gazsó Ferenc által művelt témakörökben kiemelkedő pályaművet alkottak/alkotnak. Pályázni lehet az utóbbi két évben megjelent írással, illetve újonnan készülő pályamű absztraktjának a beküldésével.

Az Emlékdíj létrehozásának célja
A díj alapítása fontos részét képezi Gazsó Ferenc szellemi örökségét ápoló tevékenységnek, és ennek keretében különösen fontosnak véljük a fiatal kutatók köréből való szakmai utánpótlást, illetve ezzel összefüggésben a fiatal kutatók munkájának motiválását. Célunk továbbá, hogy a Gazsó Ferenc által művelt témakörök a szakmai érdeklődés előterébe kerüljenek. 
Gazsó Ferenc Békésszentandráson született, és számára mindig fontos volt a szülőfölddel való kapcsolat, ezért terveink szerint – az Emlékdíjat is – egyik évben a Békés megyében, a másikban az azon kívül élő kutatók körében hirdetjük meg. 2019-ben az országos kiírásra kerül sor. Az Emlékdíjjal pénzjutalom is jár, amelynek összege bruttó 200 ezer Ft.

Műhelykonferencia a pályaművek bemutatására
Lehetőséget kívánunk adni arra, hogy a magas minőségi színvonalat képviselő pályaműveket a szerzők a díjátadással összekötött műhely-konferencián mutassák be, amelyre – első alkalommal – 2019 novemberében, Budapesten kerül. Az előzetesen írásban beküldött és érdemesnek ítélt pályaművekről érdemi vitát tartunk, amelyen felkért korreferensek fejtik a véleményüket. 

Pályázati témakörök
A névadó által művelt témakörökben várjuk a pályázatokat, nevezetesen, amelyek
• az oktatás társadalmi összefüggéseivel és az oktatáspolitikával,
• a magyar társadalom generációs újratermelődésének alakulásával és az ifjúságkutatással,
• az életesélyek társadalmi egyenlőtlenségeivel,
• a politikai tagolódás alakulásával, s az elitekkel foglalkoznak.
Valamennyi fent említett témakörben a szociológia egyik legalapvetőbb kérdését szeretnénk előtérbe helyezni, nevezetesen a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének bemutatását, tehát a legégetőbb társadalmi problémákat.

Pályázati jelentkezés beadásának határideje
A fiatal kutatók jelentkezését 2019. május 31-ig várjuk, amelyhez – a rövid életrajzi adatok mellett – az újonnan készülő pályaművek esetében 1–2 oldalas magyar és angol nyelvű absztraktot, a már korábban megjelentek esetében pedig a magyar nyelvű írást és annak angol nyelvű absztraktját kell csatolni, amelyet a zsűri előzetesen elbírál, és erről – a beküldést követő egy hónapon belül – értesíti a pályázókat.

Az érdeklődők további információt kaphatnak Harcsa Istvántól.