Közgondolkodás

Peripato Kutatkóközpont - Közgondolkodás és politikai viselkedés

Az alcsoport bemutatkozása

Munkánk szűk tematikus fókuszában a politikai viselkedés és részvétel, valamint ezek kapcsolathálózati mintázatainak alakulása áll. Tágabb kontextusban vizsgáljuk a közgondolkodás alakulását, és a válság hatását Magyarországon és Európában.

A 2014-es évben  foglalkoztunk nemzetközi komparatív adatbázisokra építve a válság szubjektív elégedettségre kifejtett hatásával. A szóródási mutatók előtérbe helyezésével egy sok szempontból újszerű elemezési sémát alkalmazva vizsgáltuk a válság hatását különböző dimenziókban az európai régió és néhány esettanulmányként kiválasztott ország szintjén (lásd megjelent munkák). Az ezt vizsgáló kutatásunkat 2015-ben is folytatjuk. A 2014-es évben kutatócsoportunk bekapcsolódott egy nemzetközi kutatói konzorcium munkájába is. A kutatócsoport az Európai Parlamenti választások előtt megtartott EP listavezetői vita hatását vizsgálta egy célzott kísérlet keretében.

Állandó vizsgálati témáink között szerepel a politikai kapcsolathálózatokban a homofília alakulása, még tágabban a homofília strukturáló hatása a kapcsolathálózatokban. Ezzel a kérdéssel korábban is több munkánkban is foglalkoztunk, és jelenleg is több olyan kutatásunk van, aminek ez a központi eleme. Ennek egyik ága a 90-es és 2000-es évek második fele közötti mag-kapcsolathálózati átrendeződés vizsgálata, részben újszerű case-control típusú módszerekkel. A 2015-ös évben a német választáskutatatási program online moduljába (GLES) a Magyarországon már többször alkalmazott pártgenerátor kérdezéstechnika bekerült, aminek feldolgozása nemzetközi összehasonlításokra is lehetőséget fog majd adni.  A 2014-es  Peripato Válság és Innováció felvétel személyes és online moduljaira építve többek közt affiliációs értékek, bizalom és szavazási motívumok közgondolkodásbeli strukturálódását, szociokulturális, erőforrás- és kontextuális (foglalkozási miliő, stb) beágyazottságát vizsgáljuk. 

Publikációk

 

 • Kmetty Zoltán, Tardos Róbert (2014): Szubjektív indikátorok szétváló európai mintái – fókuszban a szóródással és a regionális eltérésekkel válság előtt és után (Diverging Patterns of subjective indicators in Europe - with a focus on dispersion and regional differences before and after crisis). SOCIO.HU 2014:(4)  pp. 120-149. (2014) http://socio.hu/uploads/files/2014_4/6kmetty_tardos.pdf
 • Kmetty Zoltán (2014): Fiatal, vallásos és Fideszes (Young, Religous and Fidesz Voter) In: Szabó Andrea (szerk.) Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. 278 p. 
Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale - MTA TK PTI, 2014. pp. 173-186. http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/szaboandrea-szerk_racionalisan%20lazado%20hallgatok%202.pdf
 • Kmetty Zoltán, Koltai Júlia (2012):  The embeddedness of political participation into political discourse,  Paper for the conference: EUSOC., Telc (2012) https://www.researchgate.net/publication/267438281_The_embeddedness_of_political_participation_into_political_discourse
 • Bozsonyi Károly, Horváth Zsolt, Kmetty Zoltán (2012):  The Power grid: The Social Network of the Hungarian Elite int he Socialist Era Based on Hunting Habits, OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN 23:(1)  pp. 186-228. (2012)
 • Tardos Róbert, Enyedi Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) 2011: Részvétel, képviselet, politikai változás (Participation, representation and political change) Budapest: DKMKA - Corvinus, 2011. 495 p. http://www.valasztaskutatas.hu/kiadvanyok/rkpv
 • Tardos Róbert: Konszolidált szavazóközönség, eróziós tendenciákkal (Consolidated electorate with trends of Erosion) (2011): A 2010-es választás a részvételi aktivitás és szavazói motívumok fényében In: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Részvétel, képviselet, politikai változás. 495 p.  Budapest: DKMKA - Corvinus, 2011. pp. 273-373. http://www.valasztaskutatas.hu/kiadvanyok/uj-keplet/tardos-robert-konszolidalt-szavazokozonseg-erozios-tendenciakkal.-a-2010-es-valasztasok-a-reszveteli-aktivitas-es-szavazoi-motivumok-fenyeben
 • Kmetty Zoltán, Tóth Gergely (2011):  A politikai részvétel három szintje (The three level of political participation) In: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Részvétel, képviselet, politikai változás. 495 p. 
Budapest: DKMKA - Corvinus, 2011. pp. 75-118. http://www.valasztaskutatas.hu/kiadvanyok/rkpv/reszvetel-kepviselet-politikai-valtozas-1/kmetty-zoltan-2013-toth-gergely-a-politikai-reszvetel-harom-szintje
 • Angelusz Róbert, Tardos Róbert (2010): A Rearrangement of Cleavages or an Emergent Spiral of Divergence, REVIEW OF SOCIOLOGY-SPECIAL ISSUE 20:(1) pp. 4-26. (2010) http://www.szociologia.hu/dynamic/rewsoc_2010_1_4_26_angeluszr_tradosr.pdf
 • Tardos Róbert (2008): Social Capital in Communities, Development and Integration: The Four Village Case Study in Hungary, 2000. In: Hsung RM, Lin N, Breiger RL (szerk.) Contexts of Social Capital. Social Networks in Markets, Communities and Families. New York: Routledge,2008. pp. 216-243. (Routledge Advances in Sociology)
 • Angelusz Róbert, Tardos Róbert (2008): Assessing Social Capital and Attainment Dynamics-Position Generator Applications in Hungary, 1987-2003 In: Nan LIN, Ericson B (ed.) Social Capital. Advences in Research. An International Research Program. Oxford: Oxford University Press, 2008. pp. 394-420.
 • Angelusz Róbert  Tardos Róbert (2001): Change and Stability in Social Network Resources: the Case of Hungary Under Transformation In: Nan L, Burt R, Cook K (ed.) Social Capital: Theory and Research. New York:  2001. pp. 297-325.

   
 

 

2016.03.22.