Szavakba öntött világ

Pályázat mesterképzéses és PhD hallgatók számára

2019.12.09.
Szavakba öntött világ
Az ELTE Társadalomtudományi Kara szövegelemzési pályázatot hirdet mesterképzéses és PhD-s ELTE hallgatók számára. Meghosszabbított határidővel, 2020. március 30-ig várjuk a pályaműveket. 

Az empirikus társadalomtudományi kutatásokban új felfutását tapasztalhatjuk a szövegekre, mint adatforrásra épülő kutatásoknak. Mind elméletileg, mind módszertanilag ígéretes változás ez, hiszen közvetlenebb hozzáférést enged a beszélő perspektívájához, több társtudomány (pszichológia, nyelvészet, adattudomány) együttműködésében jön létre, és a “big data” forradalom digitális szövegeihez is utat kínál. A pályázóktól ennek megfelelően olyan munkákat várunk, ahol a szociológiai természetű kutatási kérdések megválaszolására felhasznált adatok a tág értelemben vett szöveg, diszkurzus, narratíva terminusaiban kerülnek megragadásra.

A pályázat kurátorai: Németh Renáta és Bodor Péter.   

Pályázói kör

A versenyen az ELTE bármely karának mesterképzéses vagy PhD hallgatója részt vehet.

Pályázati feltételek

A pályázatra olyan önálló vagy társszerzős, magyar vagy angol nyelvű, társadalomkutatási területen íródott munkáikat várjuk, melyek előtérbe helyezik a nyelvi adatok módszertanilag tudatos elemzését. A felhasznált adatok feldolgozása és elemzése során alkalmazott módszerek lehetnek természetesnyelv-feldolgozásra épülő, klasszikus kvantitatív vagy kvalitatív módszerek, és kifejezetten ösztönözzük a több megközelítés értő együttes használatán alapuló kevert módszer használatát. A pályázatok értékelése a vizsgált probléma tartalmi és módszertani feldolgozásának minőségén alapul. A bíráló bizottság kezdeményezni fogja az arra érdemesnek tartott tanulmányok Szociológiai Szemlében történő megjelentetését.

A pályázat formai követelményei

Előzetesen nem publikált, lehetőleg 15.000-40.000 karakter hosszú, a Szociológiai Szemle formai előírásait követő írásmű.

Benyújtási határidő

A benyújtási határidőt meghosszabbítottuk! A pályaműveket 2020. március 30-ig kérjük elküldeni egy rövid bemutatkozással a palyazat@tatk.elte.hu címre.

A verseny díjazása

A győztes díja 100.000 Ft, ami ösztöndíj formájában kerül kifizetésre.

Második helyezett: 60.000 Ft, ami ösztöndíj formájában kerül kifizetésre.

Harmadik helyezett: 40.000 Ft,  ami ösztöndíj formájában kerül kifizetésre.

A helyezettek a L’ Harmattan Könyvkiadó által felajánlott könyvdíjban részesülnek.

Különdíj: egyéves SentiOne hozzáférés. A SentiOne egy online listening platform, mely az elmúlt három évre visszamenőleg monitorozza az összes online közzétett publikus tartalmat. Kulcsszó alapú keresést biztosít, automatikus statisztikákkal és interaktív grafikonokkal könnyíti meg a tudományos kutatómunkát is. Nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív elemzéseket is végezhetünk a rendszerben, hiszen a keresett témában minden említés látható és ezáltal elemezhető. 

 

További információk a versenyről a palyazat@tatk.elte.hu címen kérhetők.

 

A verseny az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - "Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban pályázat keretében valósul meg.

A pályázat további támogatói:

L’ Harmattan Könyvkiadó, Budapest

SentiOne

SentiOne logó

ESZA logó