Szavakba öntött világ

Az ELTE TáTK Pályázatának eredményhirdetése

2020.04.24.
Szavakba öntött világ
Lezárult az ELTE TáTK „Szavakba öntött világ” c. társadalomtudományi szövegelemzési pályázata, melyre értékes pályamunkák érkeztek. A pályázaton mesterképzéses és PhD-s ELTE hallgatók indulhattak. A pályázóktól olyan munkákat vártunk, ahol a szociológiai természetű kutatási kérdések megválaszolására felhasznált adatokat a szerzők a tág értelemben vett szöveg, diszkurzus, narratíva terminusaiban ragadják meg.

Az első díjat (100.000 Ft és a L’Harmattan kiadó által felajánlott könyvjutalom) a zsűri Virágh Enikő Annának, a TáTK doktoranduszának ítélte, ’Médiabíráskodás a Kiss László-ügyben’ c. pályamunkájára. A tanulmány a zsűri értékelése szerint alaposan kidolgozott, releváns elméleti keretbe helyezett, klasszikus kvaliatatív elemzést használó munka.

A második helyezett (60.000 Ft és a L’Harmattan kiadó által felajánlott könyvjutalom) Gelencsér Petra és Kerényi Dóra lett, karunk jelenlegi illetve a közelmúltban végzett MA-s és BA-s hallgatói. Pályamunkájuk címe: „A koronavírussal kapcsolatos kormányzati kommunikáció”. A tanulmány egy fontos és aktuális esemény által kiváltott prompt szociológiai válasz, mely kvantitatív és kvalitatív megközelítést egyszerre alkalmazott, és plauzibilis eredményekre jutott.

A legjobb angol nyelvű pályázat különdíját (a L’Harmattan kiadó által felajánlott könyvjutalmat) Julián Romero nyerte el, „Fear and demonization in politics the case of the Colombian presidential elections in 1930” c. munkájával. A pályamű sajtóban megjelent szöveges és képi anyagot használ fel Jacques Lacan és követői pszichoanalitikus megközelítésében, azok fogalmainak illusztrálására.

A Sentione által felajánlott különdíjat, egyéves hozzáférést a cég online listening platformjához Gelencsér Petra és Kerényi Dóra nyerte.

Gratulálunk a nyerteseknek!

A pályázat kurátorai: Németh Renáta és Bodor Péter.

 

A verseny az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - "Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban pályázat keretében valósult meg.

A pályázat további támogatói:

L’ Harmattan Könyvkiadó, Budapest

SentiOneESZA logó