Tájékoztatás a Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak megszüntetésének tervével kapcsolatban

A Kar vezetése nevében ezúton kívánom röviden tájékoztatni kollégáinkat, barátainkat és a szak iránt érdeklődőket a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak felmenő rendszerben rendeleti úton történő megszüntetését célzó EMMI előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeinkről, és aggályainkról, amelyek tudomásunk szerint az ELTE-nek a Magyar Rektori Konferencia felé eljuttatott szakmai véleményében is megfogalmazódtak.

  1. A Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzés a hatályos előírások alapján, a Magyar Akkreditációs Bizottság által előírt és felügyelt, a hazai és nemzetközi tudományos mércéknek megfelelő szaklétesítési eljárást követően 12 évvel ezelőtt került fel a felsőoktatási szakok jegyzékébe. 

  2. A Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak tartalmát a 18/2016. (VIII. 5) EMMI rendelet egy, a teljes hazai felsőoktatás minden alap- és mesterképzési szak, így a Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak tartalmának felülvizsgálatát követően rögzítette, és a mai nappal is hatályos állapotában nyilvánosan tartalmazza. Ez a rendelet szabályozza a képzés tartalmát. Ahogyan az előterjesztés jelzi, a 2016-os felülvizsgálat során egyetlen minisztérium, tudományos, szakmai vagy társadalmi szervezet észrevételt, megjegyzést, aggályt vagy kritikát a szak tartalmával kapcsolatosan nem fejtett ki. 

  3. Intézményünk, 2015-ben benyújtott szakindítási kérelmét a legfőbb hazai tudományos testület, a Magyar Akkreditációs Bizottság plénuma, melybe a nemzetközileg is kimagasló tudományos és oktatási tevékenység elismeréseként kerülnek a tagok, és ahová minden tudományterület delegál képviselőt, pozitívan bírálta el 2016/6/XIII/9. számú határozatában, és támogatta a képzés indítását, melyet magyar nyelven jelenleg csak az ELTE TáTK kínál a terület iránt érdeklődők számára. Értetlenül állunk az előtt, hogy az EMMI egy alig 2 évvel ezelőtti, saját hatáskörében elfogadott rendeletének egy konkrét mesterszakra vonatkozó alpontját indokolás, illetve a szakot működtető egyetemek felé előzetes kifogás emelése, a képzési és kimeneti követelmények újbóli felülvizsgálatának elrendelése nélkül azért módosítja, hogy – ahogyan az előterjesztésből egyértelműen kiderül – az egyébként érvényes tudományos akkreditációval rendelkező szak megszűnjön. Ezt az eljárást a felsőoktatás és a tudomány Alaptörvényben rögzített autonómiája szempontjából aggályosnak tartjuk.

  4. Az ELTE Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak oktatói most is, ahogy eddig is, szívesen folytatnak tudományos és szakmai vitát a szak tartalmáról, a képzési és kimeneti követelményekről. A szak rendeleti úton való hatályon kívül helyezéséről szóló, indokolás nélküli, kormánydöntésre váró előterjesztés azonban önkéntelenül is azt a látszatot kelti, hogy érdemi viták nélkül kerülhetnek megszüntetésre tudományos fórumok által megméretett szakok. 

  5. Aggályosnak tartjuk, hogy az előterjesztés olyan szak megszüntetését irányozza elő, ami a férfiak és nők közötti társadalmi viszonyokkal és nemi egyenlőtlenségekkel, így a család és a népesedés kérdéseivel, mindezek magyarországi és globális gazdasági és kulturális okaival és következményeivel foglalkozó szakemberek hosszútávú utánpótlását biztosíthatja.

    Juhász Gábor, dékán

2018.08.11.