Támogatás PhD hallgatók számára tudományos folyóiratokban való publikálásra

2022.03.02.
Támogatás PhD hallgatók számára tudományos folyóiratokban való publikálásra
A pályázat célja a PhD hallgatók kutatási tevékenységének támogatása és kutatási eredményeik terjesztése Q1 besorolású tudományos folyóiratokban. A támogatásból fedezhető a terepmunka, adat- vagy dokumentumbeszerzés, lektorálás. A sikeres pályázók vállalják, hogy kutatási eredményeikből tudományos publikációt jelentetnek meg.

A megpályázható támogatás összege maximum 250 ezer Ft.

Pályázói kör

Az ELTE Társadalomtudományi Karának PhD hallgatói akkor jelentkezhetnek, ha az adott félévben (a pályázat benyújtásakor) „aktív” hallgatói jogviszonnyal regisztráltak.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

  • A doktori témavezető ajánlása
  • Pályázati adatlap (letölthető a kiírás alatti linken)
  • Kutatási terv és publikáció absztraktja, a publikáció megjelenésének tervezett helye és ideje

A beadás helye

Emailben a doktori@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

Határidő

2022. június 30. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

A beérkezett pályázatokat először a doktori iskola alaprogramjainak programvezetője véleményezi, ami alapján a Szociológia Doktori Iskola vezetője dönt. Az elbírált pályázatokról a pályázókat e-mailben értesítjük.

A támogatás kifizetése az ELTE Társadalomtudományi Karával megkötött ösztöndíjszerződés keretében valósul meg.

A támogatás kifizetésének feltételei

A nyertes pályázó a Szociológia Doktori Iskola részére elküldi a kutatási beszámolót és a megjelent publikáció szkennelt változatát, illetve online megjelenés esetén a linkjét.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a doktori@tatk.elte.hu címen!

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

Pénzügyi forrás: F11101/6

Pályázati adatlap letöltése