Tankönyv- és jegyzettámogatási pályázat 2020

2019.10.24.
Tankönyv- és jegyzettámogatási pályázat 2020
Az ELTE Oktatási- és Képzési Tanácsa az idei évben is meghirdette a Tankönyv- és jegyzettámogatási pályázatot az egyetem oktatói, kutatói számára.

Pályázat nyújtható be

1. Nyomtatott tananyag, illetve jegyzet előállítására,

2. A tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • Kéziratot,
  • Pályázati adatlapot.

A költségvetés megtervezésével kapcsolatban a kari Gazdasági Hivatallal szükséges egyeztetni, minden esetben!

A pályázatot a palyazat@tatk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 20. hétfő 12:00

A pályázat beadásának feltétele: 

  • Google Scholar szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
  • ORCID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
  • Researcher ID szerzői azonosító regisztráció (5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás)
  • MTMT2 publikációs lista aktualizálása (MTMT2 publikációs lista feltöltése, a publikációk intézményhez való rendelése, és a 'Saját adatok szerkesztése' pont alatt az adatlapon a 'közlemények teljes eddig' és az 'idézők teljes eddig' feliratoknál kell az aktualizálás időpontját megadni) (6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás)
  • Stratégiai Adatbázisban az adatok feltöltése és validálása (3/2017. (II. 22.) számú rektori utasítás)
  • a pályázó oktató nevéhez kötődő kurzustematikák feltöltése magyar és angol nyelven a Neptunban (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 43. §)

Az elnyert támogatást a pályázó köteles 2020 december 31.-ig a támogatott célnak megfelelően felhasználni és erről a Bizottság által a pozitív döntésről szóló értesítésben meghatározott időpontig elszámolni.

A benyújtott, és a karok vezetői által rangsorolt pályaművek támogatásáról az OKT Pályázati Bizottsága várhatóan 2020. május végi ülésén határoz.


Pályázati adatlap

Adatkezelési tájékoztató