Tátrai Annamária és Simon Dávid az e-learning pályázat nyertesei között

2020.10.14.
Tátrai Annamária és Simon Dávid az e-learning pályázat nyertesei között
Az ELTE számára az oktatás fejlesztése, korszerűsítése folyamatos feladat. E tevékenység keretein belül az elektronikus tananyagfejlesztés kiemelt terület, amelyet félévenként meghirdetett pályázat útján elnyerhető támogatással is ösztönöz az egyetem.

A beérkező pályázatokat az Oktatási és Képzési Tanács által egyetemi e-learning szakértők közül felkért E-learning Pályázati Bizottság értékelte.

A 2019/2020-es tanév őszi félévében megvalósuló kurzusokra vonatkozóan a Társadalomtudományi Karról Tátrai Annamária és Simon Dávid [mindketten a Statisztika Tanszék oktatói] kurzusait támogatta a Tanács. Gratulálunk oktatóinknak!

A TÁTRAI ANNAMÁRIA ÁLTAL JEGYZETT KURZUSRÓL

"Szociológia alapszakon bevezetett projektkurzusunk három különböző területen jártas oktató együttműködésével valósult meg – magyarázta Tátrai Annamária. – A kurzus, amely az e-learning képzés alapját képezi, erősen épített a hallgatói motivációra és csoportmunkára.

A hallgatók által felvetett témákkal indítunk, mégpedig oly módon, hogy olyan híreket, véleménycikkeket kérünk tőlük, amik felkeltik az érdeklődésüket. Ezen hírek, rövid írások nyomán formálódnak hasonló érdeklődési körű csoportok. 

Ebben a félévben a családon belüli erőszak; a kisebbségek helyzete; a szövetkezet mint gazdasági egység és a nemi egyenlőtlenségek jelentették a hallgatók érdeklődésének találkozási pontjait. 

Ezen témákból kiindulva segítettünk nekik egyszerű tudományos kérdések megformálására, valamint olyan alkérdések létrehozására, mely a félév projektmunkája során (terepkutatás módszerével illetve kvantitatív elemzéssel) megválaszolhatóak. 

Szociológiaelméleti keretbe ágyazva, a hallgatók saját érdeklődésük mentén 2–5 fős munkacsoportokban folytattak kutatási tevékenységet. Az eredményeket pedig ismeretterjesztő plakátok segítségével, valamint prezentációval kellett bemutatniuk."

A SIMON DÁVID ÁLTAL JEHYZETT KURZUSRÓL

Simon Dávid a survey statisztika és adatanalitika MSc-n meghirdetett hálózatelemzés (SST120.1) e-lrearning kurzussal szerepelt sikeresen a pályázaton.

"A kurzus erősen épít az interaktivitásra (mind az online térben, mind a tanteremben) és a csoportmunkára.

A félév végére a hallgatók egy-egy hálózatelemzést használó, de elméletileg is megalapozott önálló elemzést készítenek, amelyet egymásnak is bemutatnak, illetve egymás munkáját értékelik is.

Az idei félévben a díjazott anyagot továbbfejlesztettem a járvány okozta nehézségek kezelése érdekében (video tananyagokkal és számos feladattal), de bővítettem egy python programozási modullal is, amelyben Jupyter Nootbook az oktatás eszköze. Folyamatosan igyekszem felmérni a hallgatók igényeit és ezek alapján tovább módosítani a kurzus anyagát (túl a tartalmi frissítéseken)." – tette hozzá Simon Dávid.